Psychologia pracy i zarządzanie personelem

Studia Podyplomowe

Studia realizowane we współpracy z Edusfera

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia pracy i zarządzanie personelem
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 30
 • LICZBA GODZIN 220

Proponowane przez nas studia podyplomowe na kierunku Psychologia pracy i zarządzanie personelem są dedykowane:

 • osobom, które zawodowo zajmują się zarządzaniem w firmach i instytucjach,
 • pracownikom działów marketingu, sprzedaży i inwestycji,
 • coachom,
 • specjalistom od reklamy,
 • osobom, które zajmują się PR i HR,
 • wszystkim, którzy często kontaktują się z klientami i pracownikami, oraz w swojej pracy zajmują się przekonywaniem innych do swoich decyzji,
 • pasjonatom psychologii,
 • ludziom, którzy pragną dbać o swój rozwój osobisty,
 • menedżerom,
 • pracownikom różnych szczebli w podmiotach związanych z handlem, NGO i sektorem prywatnym,
 • młodym, niedoświadczonym ludziom biznesu, którzy chcą rozwijać swoje skrzydła.

Studia eksternistyczne wspomagane kształceniem on-line.

Akredytacje i członkostwa

PROGRAM STUDIÓW

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zaawansowana psychologia menedżerska
 • Komunikacja w zespole międzykulturowym
 • Zarządzanie efektywnością
 • Narzędzia rekrutacji i selekcji pracowników
 • Zarządzanie zmianą
 • Dokumentacja kadrowa i płacowa
 • Systemy wynagrodzeń i koszty pracy
 • Trening interpersonalny
 • Coaching
 • Psychologia sprzedaży
 • Narzędzia psychologiczne w zarządzaniu ludźmi
 • Poznawcze uwarunkowania umysłu w biznesie
 • Metody i techniki sprzedaży
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
 • Zarządzanie rozwojem pracowników
 • Zarządzanie relacjami z klientem

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900 zł
2 wpłaty półroczne
3650 zł
4 wpłaty kwartalne
1900 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Messenger