Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Psychologia transportu

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 28 stycznia 2022!LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychologia transportu
 • CZAS TRWANIA 2 Semestry
 • LICZBA ECTS 30
 • LICZBA GODZIN 180

Studia przeznaczone są dla magistrów psychologii, zorientowanych na rozwój dyscypliny psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz chcących ubiegać się o uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców i osób obsługujących urządzenia, które  wymagają szczególnej sprawności psychotechnicznej, pełnienia funkcji biegłego sądowego, czy też prowadzenia kursów edukacyjnych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych na drogach.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnych kompetencji z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, wzbogaconych o wiedzę i umiejętności z  psychologii klinicznej, psychologii osobowości, psychologii poznawczej, psychologii i medycyny pracy, a także metodyki badań wraz z praktycznym ujęciem procesów prowadzenia pojazdów. Ambicją Uczelni jest przygotowanie wykfalifikowanych psychologów do samodzielnego diagnozowania, wykonywania badań oraz wydawania stosownych opinii i orzeczeń.

Ukończenie studiów z zakresu psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie uprawniało absolwentów Collegium Humanum do ubiegania się u marszałka województwa o wpis na listę psychologów uprawnionych do orzekania o przeciwskazaniu bądź braku przeciwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zawodowego, do prowadzenia pojazdu kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, prowadzenia tramwaju, do pracy na stanowisku instruktora bądź egzaminatora jazdy, kierowcy uprzywilejowanego lub przewożącego wartości pieniężne, oraz orzekania w stosunku do osób po utracie prawa jazdy.

Absolwent będzie mógł założyć własną pracownię psychotechniczną lub też zatrudnić się na stanowisku psychologa w placówce zajmującej się psychotechniką (np. medycyna pracy).

Studia ukierunkowane są na najważniejsze praktyczne i teoretyczne aspekty, gwarantujące absolwentom zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności, a w konsekwencji natychmiastowe, w pełni kompetentne podjęcie pracy psychologa transportu – zaraz po odebraniu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Duży nacisk położony jest zatem w szczególności na metodykę badań (dobór narzędzi psychometrycznych, diagnozę psychologiczną) oraz wykorzystanie aparatury badawczej. Dużo czasu zaplanowano nie tylko na teorię, ale w szczególności na praktykę, dbając o solidne przygotowanie słuchaczy do rzetelnego wykonywania zawodu psychologa transportu.

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Apsley Business School - London
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców

PROGRAM STUDIÓW

/*! elementor – v3.5.4 – 23-01-2022 */ .elementor-accordion{text-align:left}.elementor-accordion .elementor-accordion-item{border:1px solid #d4d4d4}.elementor-accordion .elementor-accordion-item+.elementor-accordion-item{border-top:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title{margin:0;padding:15px 20px;font-weight:700;line-height:1;cursor:pointer;outline:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon{display:inline-block;width:1.5em}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon svg{width:1em;height:1em}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon.elementor-accordion-icon-right{float:right;text-align:right}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon.elementor-accordion-icon-left{float:left;text-align:left}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon .elementor-accordion-icon-closed{display:block}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon .elementor-accordion-icon-opened,.elementor-accordion .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-accordion-icon-closed{display:none}.elementor-accordion .elementor-tab-title.elementor-active .elementor-accordion-icon-opened{display:block}.elementor-accordion .elementor-tab-content{display:none;padding:15px 20px;border-top:1px solid #d4d4d4}@media (max-width:767px){.elementor-accordion .elementor-tab-title{padding:12px 15px}.elementor-accordion .elementor-tab-title .elementor-accordion-icon{width:1.2em}.elementor-accordion .elementor-tab-content{padding:7px 15px}}

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z aktami normatywnymi (ustawami) i wykonawczymi (rozporządzeniami) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu oraz zawierających niezbędne dokumenty w zakresie wydawania orzeczeń.


Szczegółowe treści kształcenia
• Akty normatywne (ustawy) stanowiące podstawę wydawania orzeczeń psychologicznych,
• Akty wykonawcze (rozporządzenia) do aktów normatywnych regulujących tryb pracy psychologa transportu,
• Praktyczne umiejętności wykorzystania przepisów w pracy psychologa transportu.

 

Osoba prowadząca.: dr Ewa Tokarczyk(4h)

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z problematyką wypadków drogowych w Polsce i na świecie oraz zagadnieniami dotyczącymi prewencji w tym obszarze.

 

Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):

 • Prawne aspekty wypadków drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Rozmiary, przyczyny, specyfika wypadków drogowych,
 • Likwidacja skutków wypadków drogowych – rola Policji.

 

Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak (4h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z wpływem procesów poznawczych (percepcji, uwagi, pamięci i sprawności intelektualnej) na funkcjonowanie kierowców w ruchu drogowym, jak również wpływem czynników sytuacyjnych na procesy poznawcze. Ponadto przygotowanie Słuchacza do praktycznej umiejętności przeprowadzania badań z wykorzystaniem testów poznawczych.


Szczegółowe treści kształcenia

 • Psychologiczne modele zachowania kierowców,
 • Procesy percepcyjne i ich wpływ na funkcjonowanie kierowcy w ruchu drogowym,
 • Wybrane schorzenia układu wzrokowego,
 • Uwaga oraz pamięć i ich wpływ na bezpieczeństwo w kierowaniu pojazdem,
 • Czas reakcji osoby kierującej pojazdem,
 • Sytuacyjność funkcjonowania poznawczego,
 • Zmęczenie i stres a sprawność poznawcza kierowcy,
 • Koordynacja psychoruchowa,
 • Wpływ bodźców środowiskowych na podejmowanie decyzji w ruchu drogowym.

 

Osoba prowadząca: dr Halina Dubczak (6h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze specyfiką transportu i ruchu drogowego oraz z psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z zagrożeniami wynikającymi z uczestnictwa w ruchu drogowym.


Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):

 • System Ruchu Drogowego – udział człowieka,
 • Niechronieni użytkownicy dróg: piesi, rowerzyści, motocykliści – zachowanie użytkowników dróg, statystyki i działania prewencyjne,
 • Kierowca, jako uczestnik ruchu drogowego,
 • Zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, (2h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z koncepcjami psychologicznymi w zakresie współczesnej psychologii osobowości, metodami badania osobowości stosowanymi w psychologii transportu oraz powiązaniem osobowości z zachowaniem w ruchu drogowym. 

 

Szczegółowe treści kształcenia (główne tematy, zagadnienia):

 • Podstawowe założenia i nowe tendencje w psychologii osobowości,
 • Diagnozowanie osobowości i badania jej genetycznych i neuronalnych podstaw,
 • Osobowość a zachowanie się w ruchu drogowym.

 

Osoba prowadząca: dr Olaf E. Truszczyński, (6h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z kodeksem zawodowym psychologa w kontekście badań w zakresie psychologii transportu. Ponadto skonfrontowanie się z różnymi trudnymi sytuacjami, jakie mają miejsce w trakcie przeprowadzania badania psychologicznego i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi.


Szczegółowe treści kształcenia

 • Etyka zawodu psychologa (kodeks a praktyka),
 • Sytuacje wyzwań etycznych w zawodzie psychologa transportu i ich rozwiązania,
 • Zastosowanie asertywności w sytuacjach wyzwań etycznych.

 

Osoba prowadząca: dr hab. Adrianna Grabizna (4h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki BRD oraz specyfiką działań psychologa w jej zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zadań psychologa w zakresie edukacji i reedukacji w świetle Ustawy o kierujących pojazdami.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Zadania psychologa w zakresie edukacji i reedukacji w świetle Ustawy o kierujących pojazdami,
 • Kursy edukacyjne i reedukacyjne dla różnych grup kierowców,
 • Źródła zagrożeń w ruchu drogowym jako przedmiot psychoedukacji kierowców (m.in. alkohol, środki psychoaktywne, leki, nadmierna prędkość, niezapinanie pasów bezpieczeństwa).

 

Osoba prowadząca mgr Klaudia Staniewska(4h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z narzędziami wykorzystywanymi w psychologicznych badaniach kierowców ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu i obserwacji w odniesieniu do różnych grup badanach. Ponadto ze sposobem wypełniania dokumentacji (orzeczeń, karty badania).


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Dokumentacja badań (gromadzenie i przechowywanie),
 • Sprawność intelektualna i procesy poznawcze-ocena i opis osoby badanej (wnioski i orzeczenia) – testy,
 • Badania psychologiczne – diagnoza, cechy diagnosty, cel badania, przebieg badania, fazy badania, kategorie dysfunkcji,
 • Metodyka przeprowadzania badań psychologicznych,
 • Procesy psychiczne wykorzystywane podczas prowadzenia pojazdu (sprawność intelektualna, percepcja, uwaga, procesy poznawcze, antycypacja, sprawność psychomotoryczna, czas reakcji, koordynacja wzorkowo-ruchowa),
 • Osobowość i temperament kierowcy,
 • Dobór do zawodu, analiza stanowiska pracy, profil osobowy poszczególnych kierowców (autobusu, taxi, instruktor, egzaminator, kierowca zawodowy C+E, kierowca flotowy,
 • Wywiad i obserwacja, dojrzałość społeczna, wywiad powypadkowy, po spożyciu alkoholu, środków oddłużających i punktach karnych.

 

Osoba prowadząca: dr Ewa Tokarczyk, (16 h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze sposobem, trybem i procedurami kierowania na badania psychologiczne.


Szczegółowe treści kształcenia

 • Przesłanki materialne kierowania na badania psychologiczne kierowców w zakresie psychologii transportu w świetle nowych uwarunkowań prawnych,
 • Rola policji i starosty w procesie psychologicznych badań kierowców,
 • Procedura kierowania na badania psychologiczne kierowców.

 

Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak, (2h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z nowymi strategiami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym rodzajami i działaniem wybranych czynników bezpieczeństwa aktywnego i pasywnego pojazdów oraz z wykorzystaniem okulografii w badaniach kierowców.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Metody oceny bezpieczeństwa w systemach transportowych,
 • Miary bezpieczeństwa indywidualnego kierowców,
 • Podstawy teoretyczne badań kierowców.

 

Osoba prowadząca: dr Jacek Giszczak,(2h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z metodami diagnostycznymi stosowanymi w psychologii transportu. Zostanie omówiony proces diagnostyczny w odniesieniu do dwóch ważnych narzędzi psychologicznych jakimi są wywiad i obserwacja. Poddany zostanie analizie proces diagnostyczny z wykorzystaniem tych narzędzi. Dodatkowo poruszone będą aspekty komunikacji oraz radzenia sobie z trudnym klientem.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Pojęcie diagnozy psychologicznej, fazy diagnozy psychologicznej, modele diagnozy psychologicznej,
 • Zakres psychologicznego badania kierowców,
 • Metody pracy diagnostycznej: obserwacja i jej przedmiot, wywiad psychologiczny, etapy postępowania podczas przygotowywania wywiadu, rodzaje pytań w wywiadzie psychologicznym, znaczenie kontaktu dla wywiadu diagnostycznego, zjawisko oporu w wywiadzie, jego przejawy i sposoby radzenia sobie z nim,
 • Specyfika wywiadu diagnostycznego kierowców; wybrane metody standardowe wykorzystywane w badaniu kierowców i zasady ich doboru,
 • Integracja wyników badania psychologicznego i ich interpretacja w kontekście celów badania,
 • Zasady udzielania informacji zwrotnych,
 • Zasady konstrukcji opinii psychologicznej i jej przedmiot,
 • Praca z trudnym klientem.

 

Osoba prowadząca: prof. Agnieszka Kacprzyk-Straszak (6h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza ze statusem psychologa orzecznika i jego rolą oraz odpowiedzialnością za treść orzeczenia. Ponadto zapoznanie z procesem formułowania orzeczenia i jego uzasadnienia, jak również przekazywania informacji zwrotnej.


Szczegółowe treści kształcenia

 • Orzecznictwo psychologiczne, jego obszary,
 • Zasady konstrukcji opinii psychologicznej,
 • Jakościowy opis i interpretacja wyników badań,
 • Integracja wyników badania psychologicznego,
 • Formułowanie informacji zwrotnych w opinii psychologicznej,
 • Komunikowanie wyników badania.

 

Osoba prowadząca: mgr Klaudia Staniewska,(16h)

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z metodami kwestionariuszowymi wykorzystywanymi w psychologii transportu w kontekście różnych celów i grup podlegających badaniom, oraz nabycie praktycznych umiejętności ich obliczania i interpretacji.


Szczegółowe treści kształcenia

 • Testy stosowane w praktyce psychologa transportu,
 • Zasady prowadzenia testów do oceny sprawności psychicznej uwzględniających cechy osobowościowe, temperamentalne i sprawność intelektualną,
 • Obliczanie wyników testów zgodnie z normami zawartymi w podręczniku testowym,
 • Dobór testów dla różnych grup w zależności od celu badania.

 

Osoba prowadząca: mgr Klaudia Staniewska, (8h)

Celem przedmiotu jest w szczególności zapoznanie Słuchacza z różnymi rodzajami stresu i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, z uwzględnieniem stresu traumatycznego.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Teorie stresu i modele powstawania stresu,
 • Rodzaje sytuacji stresowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Czynniki stresogenne w pracy kierowcy,
 • Różnice indywidualne w zakresie reakcji na stres, a także relacji pomiędzy stresem a temperamentem,
 • Stres traumatyczny,
 • Sprawność, zmęczenie kierowcy, sen a praca, syndrom chronicznego zmęczenia,
 • Wypalenie zawodowe.

 

Osoba prowadząca: dr Olaf E. Truszczyński, (6h)

Celem przedmiotu jest nabycie przez Słuchacza praktycznych umiejętności wykorzystania aparatury standardowej w badaniu psychologicznym oraz formułowanie wniosków na podstawie wyników z badań aparaturowych. Dzięki wykorzystaniu aparatury Słuchacz nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie oceny i opisu osoby badanej pod względem sprawności psychomotorycznej.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Urządzania stosowane w psychologicznych badaniach kierowców,
 • Sprawność psychomotoryczna narzędzia – ocena i opis osoby badanej (wnioski i orzeczenia),
 • Urządzenie do badania czasu reakcji Miernik czasu reakcji,
 • Urządzenia do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej – Aparat krzyżowy i Aparat Piórkowskiego,
 • Urządzenie do badania widzenia przestrzennego Stereometr,
 • Urządzenie do badania widzenia w mroku i wrażliwości na olśnienia w ciemni,
 • Wyniki z narzędzi aparaturowych i ich interpretacja.

 

Osoba prowadząca: mgr Klaudia Staniewska(16h)

Celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności przeprowadzania klinicznej diagnozy psychologicznej u osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz sporządzania na jej podstawie opinii psychologicznej.


Szczegółowe treści kształcenia 

 • Cele diagnozy psychologicznej osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych,
 • Plan przebiegu procesu diagnostycznego,
 • Diagnoza zaburzeń psychicznych występujących w następstwie udziału w wypadku komunikacyjnym (ASD, PTSD, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe),
 • Diagnoza funkcji poznawczych u osób, które w wypadku doznały urazów głowy,
 • Diagnoza psychologicznych następstw wypadku w różnych sferach funkcjonowania psychospołecznego osób poszkodowanych (ból i cierpienie związane z urazami i leczeniem, zmiany w obrazie siebie, samodzielność i samoobsługa, relacje rodzinne, relacje interpersonalne, praca zawodowa),
 • Diagnoza psychologiczna członków rodziny, których bliski zginął w wypadku komunikacyjnym,
 • Specyfika diagnozy następstw wypadków komunikacyjnych u dzieci,
 • Metody najczęściej wykorzystywane w diagnozie (wywiad ustrukturalizowany, skale obserwacyjne, standaryzowane testy psychologiczne, próby neuropsychologiczne),
 • Ocena motywacji osób badanych i metody kontrolowania tendencji do zniekształcania wyników badania (symulacja, agrawacja, dysymulacja),
 • Opracowanie opinii psychologicznej/ekspertyzy na podstawie przeprowadzonego badania.

Celem przedmiotu jest zapoznanie Słuchacza z obowiązkami psychologa transportu i przedsiębiorcy prowadzącego pracownie psychologiczną w świetle obowiązujących przepisów oraz z zasadami współpracy z urzędami marszałkowskimi w zakresie:

 • Wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • Wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,
 • Nadzoru i kontroli marszałka województwa nad przeprowadzaniem badań psychologicznych.

 

Szczegółowe treści kształcenia

 • Akty prawne regulujące wykonywanie zawodu psychologa transportu,
 • Akty prawne regulujące prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej regulowanej, w tym procedura uzyskania zezwolenia na prowadzenie pracowni psychologicznej badającej kierowców,
 • Procedury uzyskania wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonych przez marszałka województwa,
 • Nadzór i kontrola marszałka województwa nad przeprowadzaniem badań psychologicznych kierowców, w tym: wykonywanie badań psychologicznych, prowadzenie dokumentacji związanej z tymi badaniami, wydawanie orzeczeń psychologicznych,

 

Osoba prowadząca: mgr Anna Ćwiacz (4h)

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

(W CENIE REGULARNEJ STUDIÓW)

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych wydany przez Partnerów programu.

W języku Angielskim

(na życzenie za dopłatą)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz.1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 28 stycznia 2022! 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900 zł
2 wpłaty półroczne
2600 zł
4 wpłaty kwartalne
1400 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.