Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną

Studia Podyplomowe

Rekrutacja na rok 2019/2020

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA WCZESNEGO I ŚREDNIEGO OKRESU SZKOLNEGO Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (Distance learning)
 • Liczba godzin 280
 • ECTS 38

Studia podyplomowe na kierunku PSYCHOLOGIA WCZESNEGO I ŚREDNIEGO OKRESU SZKOLNEGO Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ skierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra psychologii, pedagogiki lub nauk medycznych.

 

Studia skierowane są do nauczycieli, bądź wychowawców w przedszkolu, szkole, lub w placówce oferującej pomoc osobom z zaburzeniami rozwoju. Jeśli pracujesz w stowarzyszeniu, fundacji, lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej i pragniesz pomagać osobom cierpiącym na autyzm, ADHD, czy upośledzenie umysłowe- to zdobędziesz wiedzę i kompetencje potrzebne do świadczenia fachowej pomocy i prowadzenia profilaktyki trudności wychowawczych.

PROGRAM STUDIÓW

 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Formy , narzędzia pracy z uczniem zdolnym i słabym i wsparcia rodziców tych uczniów
 • Interwencja środowiskowa
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Metody pracy w grupie /klasie integracyjnej
 • Metody pracy z dziećmi z autyzmem
 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej i współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogiczne konteksty komunikacji
 • Podstawy kulturowego rozwoju dziecka
 • Podstawy pracy logopedycznej i logorytmicznej
 • Praca z dzieckiem trudnym w domu, przedszkolu i szkole
 • Procesy i pojęcia z analizy zachowania
 • Profilaktyka i terapia uzależnień dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka okresów kryzysu w rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia szkolna
 • Psychologia uczenia się dzieci
 • Techniki terapii behawioralnej, reakcji lękowej, nerwic
 • Terapia poprzez muzykę, plastykę i sztukę
 • Trening umiejętności interpersonalnych i społecznych
 • Warsztaty pracy z dziećmi dysfunkcyjnymi
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Wybrane problemy psychiatrii i psychopatologii
 • Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży

UMIEJĘTNOŚCI

Kończąc studia podyplomowe na specjalności Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną, zdobędziesz zestaw umiejętności, wiedzy, narzędzi, metod, oraz kwalifikacji do pracy psychologicznej w grupach przedszkolnych, szkolnych i klasach integracyjnych. Zyskasz także kwalifikacje do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – (do pobrania)
 • Wykonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł na konto:

COLLEGIUM HUMANUM – SZKOŁA GŁÓWNA MENEDŻERSKA 00-014 WARSZAWA, UL. MONIUSZKI 1A,

PKO Bank Polski 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463.

 • Przesłanie skanu formularza oraz skanu dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej na adres edusfera@humanum.pl
 • Po przesłaniu skanów na podany adres e-mail prześlemy dalszą procedurę rekrutacyjną

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
4900,00 zł
3 wpłaty semestralne
2600,00 zł
10 wpłat miesięcznych
1400,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa

Nr rachunku: 07 1020 1013 0000 0302 0401 7463
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: edusfera@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Podyplomowych

mgr inż. Dariusz Sroka

Czynne:

 • poniedziałek- piątek- w godz. 9.00-17.00
 • sobota- w godz. 9.00-12.00 (tylko w czasie zjazdów)

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW