Nabór wniosków stypendialnych przedłużony do dnia 15.05.2020. Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w systemie eHumanum

Studia Jednolite Magisterskie

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w zakresie zdrowia psychicznego w ujęciu klinicznym. Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów-psychologów, którzy będą posiadali specjalistyczną i bardzo konkretną wiedzę z zakresu psychopatologii tj. zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. oraz jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię.

490 zł brutto

miesięcznie

Psychologia sportu

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych.

490 zł brutto

miesięcznie

Psychologia pracy i biznesu

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do efektywnego oraz satysfakcjonującego działania w biznesie. Pozwalają zrozumieć ludzi i ich motywacje oraz zdobyć wiedzę na temat budowania relacji i skutecznego zarządzania ludźmi dla osiągania lepszych efektów biznesowych.

490 zł brutto

miesięcznie

STUDIA NAWET W 2,5 ROKU

Psychologia dla magistrów i licencjatów

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Psychologia w indywidualnej organizacji studiów dla magistrów i licencjatów z innych kierunków to specjalna propozycja dla osób z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia, które chcą zdobyć tytuł magistra psychologii i ukończyć 5-letnie jednolite studia magisterskie w czasie znacznie krótszym niż 5 lat. Dzięki zaliczeniu podobnych przedmiotów z poprzednich studiów można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne, umożliwiające dostęp do zawodu psychologa.

735 zł brutto

miesięcznie

Psychologia reklamy, mediów i komunikacji społecznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studiując psychologię mediów i komunikacji społecznej nabywasz praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem kampanii marketingowych, prowadzeniem badań marketingowych, pozycjonowaniem marki, tworzeniem i testowaniem przekazów reklamowych z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy psychologicznej i potencjału nowych mediów.

490 zł brutto miesięcznie

Psychologia dzieci, młodzieży i rodziny

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność psychologia, dzieci, młodzieży i rodziny dostarcza wiedzy na temat diagnozowania, terapii dzieci, młodzieży oraz ich rodzin. Program zajęć uczy wieloaspektowego rozumienia specyficznych dylematów dzieciństwa i dorastania oraz patrzenia szerzej na kontekst symptomów, etiologię trudności, opóźnień, zaburzeń rozwojowych i relacji rodzinnych.

490 zł brutto miesięcznie

Psychologia sądowo-penitencjarna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność Psychologia sądowo – penitencjarna jest związana ściśle z istnieniem i funkcjonowaniem policji i wymiaru sprawiedliwości. Pełni funkcję wspomagającą – ekspertalną (przeprowadzanie ekspertyz i wydawanie opinii) w postępowaniach karnych i cywilnych oraz zajmuje się funkcjonowaniem człowieka w warunkach izolacji więziennej.

490 zł brutto

miesięcznie

Neuropsychologia i diagnoza kliniczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Studia rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym.

490 zł brutto

miesięcznie

Psychologia behawioralna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność ta bada zaburzenia psychiczne w oparciu o zasady behawioryzmu, czyli uczeniu się dzięki warunkowaniu. Dostarcza wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie pracy diagnostycznej i terapeutycznej z ludźmi i ze zwierzętami. Pomoc w zmianie niepożądanego zachowania odbywa się bez analizy nieświadomych przyczyn, których istnienia behawioryzm nie uznaje.

490 zł brutto

miesięcznie

Psychologia Społeczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalność ta bada procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych. Psychologię społeczną można zdefiniować jako badanie interakcji między ludźmi. Studia te adresowane są szczególnie dla osób, których praca wymaga częstych kontaktów interpersonalnych. Dostarczają one nie tylko wiedzę z zakresu psychologii społecznej, ale także rozwija osobiste kompetencje społeczne.

490 zł brutto

miesięcznie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.