Rekrutacja trwa

Neuropsychologia

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Neuropsychologia
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z osobami z deficytami neuropsychologicznymi. Studia rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno-terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, przejawiającymi zaburzenia w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, społecznym i zawodowym. Zapewniają wiedzę pomocną przy uzyskaniu stopnia specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej po ukończeniu studiów.

Neuropsychologia

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Neuroanatomii, neurologii i neurofizjologii

Neuroradiologii i rehabilitacji neuropsychologicznej

Neuropsychologii dzieci i młodzieży

Zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

Diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;

Terapii neuropsychologicznej.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

• budowa i funkcje mózgu
• deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom
• diagnoza neuropsychologiczna
• testowe metody oceny neuropsychologicznej
• neuropsychologia poznawcza
• kierunki psychologii klinicznej
• neuromarketing

• neuropsychologia dzieci i młodzieży
• neuropsychologia kliniczna
• deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom neuropsychologicznym – diagnoza
• psychofarmakologia
• psychosomatyka
• rehabilitacja neuropsychologiczna

Perspektywy zatrudnienia

 • Publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne poradnie, kliniki i gabinety
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie