Rekrutacja trwa

Psychologia społeczna

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność Psychotraumatologia i Profilaktyka Społeczna
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Studia na kierunku psychologia społeczna pozwalają na zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie zachowań jednostek, a także grup społecznych, które dają możliwość zrozumienia powiązań i procesów zachodzących między nimi. Zdobyta wiedza pozwala na umiejętne kształtowanie relacji międzyludzkich, radzenie sobie ze stresem, czy też prowadzenie mediacji.

Studia z zakresu psychologii społecznej na Collegium Humanum

 

Wybierając jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia Społeczna w Collegium Humanum, zanurzysz się w fascynujący świat wiedzy o mechanizmach rządzących ludzkim umysłem i zachowaniami. To fascynująca dziedzina psychologii. Teoretyczne podstawy kierunku Psychologii Społecznej tworzą idealne fundamenty do zrozumienia kompleksowych zjawisk społecznych, pozwalając studentom na pełne zgłębienie tajemnic ludzkiej psychiki i interakcji międzyludzkich.

 

Rozwijaj kluczowe umiejętności

 

Kierunek Psychologia Społeczna w Collegium Humanum oferuje nie tylko gruntowne przygotowanie teoretyczne z psychologii społecznej, ale również szereg praktycznych umiejętności, które stanowią klucz do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie. Nauka radzenia sobie ze stresem, skutecznego kształtowania relacji międzyludzkich, określone zachowania, procesy oceniania ludzi oraz prowadzenia mediacji to kompetencje, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia i pracy.

Psychologia społeczna

Twórz pozytywne relacje i buduj społeczności

 

Wyposażeni w zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci kierunku Psychologia Społeczna stają się liderami zmian w swoich społecznościach. Z nami nauczysz się nie tylko rozumieć ludzkie emocje i motywy, ale także efektywnie kształtować atmosferę w grupie oraz inspirować innych do pozytywnych działań. To kierunek dla osób, które chcą aktywnie wpływać na świat wokół siebie, uczestniczyć w budowaniu społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

 

Możliwości po studiach na Collegium Humanum

 

Studiując Psychologię Społeczną otwierasz przed sobą szerokie perspektywy kariery w różnorodnych dziedzinach: od biznesu, przez edukację, po sektor non-profit. Jako ekspert od relacji międzyludzkich będziesz ceniony w każdym środowisku, które doceni Twoje unikalne kompetencje i spojrzenie na ludzkie zachowania. Collegium Humanum to brama do Twojej przyszłości – przekroczyć ją zależy tylko od Ciebie!

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychotraumatologia w kontekście zaburzeń
 • Strategia profilaktyki społecznej
 • Typy oddziaływań w psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Przetwarzanie poznawcze
 • Psychotraumatologia stresu
 • Modele działań profilaktycznych

Perspektywy zatrudnienia

 • Szpitale psychiatryczne
 • Zakłady karne i poprawcze
 • Ośrodki psychoterapii
 • Hospicja
 • Ośrodki interwencji kryzysowej
 • Służba więzienna
 • Oddziały psychosomatycznye w szpitalach i klinikach
 • Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie