Psychologia sportu

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność PSYCHOLOGIA SPORTU
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Studia Psychologia sportu przygotowują teoretycznie i praktycznie do zawodu psychologa w pracy z osobami uprawiającymi sport, korzystającymi z odnowy biologicznej, rehabilitacji, zawodnikami sportu wyczynowego oraz trenerami personalnymi lub grup sportowych. Celem studiów Psychologia sportu jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane do praktyki psychologicznej w obszarze sportu, wychowania fizycznego i rekreacji oraz możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów psychologicznych pojawiających się w treningu i walce sportowej. Praca psychologów w sporcie nabiera coraz większego znaczenia. Zadaniem absolwentów kierunku Psychologia sportu jest wsparcie w rozwoju sportowców różnych dyscyplin, ich motywacja i rozwiązywanie problemów, zarówno w kontekście sportu amatorskiego, jak i zawodowego.

Psychologia sportu

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

psychologii i medycyny sportu

psychologii rozwojowej

neurologii i neuropsychologii

kultury fizycznej i treningu sportowego

diagnozy psychologicznej

metod pracy psychologa w zespole szkoleniowym

terapii aktywizujących ruchowo osoby niepełnosprawne

animacji sportu powszechnego i rekreacyjnego

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • psychologia treningu sportowego
 • neuropsychologia
 • animacja sportu powszechnego i rekreacyjnego
 • psychologia aktywności fizycznej i sportu
 • psychologia grupy sportowej
 • diagnoza psychologiczna
 • fizjologia człowieka
 • psychologia odnowy biologicznej człowieka
 • psychologia treningu relaksacyjnego
 • motywacja i stres w sporcie
 • podstawy medycyny sportu
 • psycholog jako członek zespołu szkoleniowego w sporcie
 • psychologia rozwojowa człowieka
 • psychologia w rehabilitacji i treningu sportowym osób niepełnosprawnych
 • seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • kluby sportowe i fitness
 • sanatoria, uzdrowiska i ośrodki SPA
 • media
 • kliniki i ośrodki rehabilitacji
 • ośrodki sportu i rekreacji
 • publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne poradnie kliniki i gabinety

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie