Rekrutacja trwa

Psychologia zwierząt

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność Psychologia zwierząt zajmuje się badaniem reakcji behawioralnych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Program specjalności kierunku porusza zakres rozpoznawania i różnicowania prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt również domowych. Absolwent zdobywa umiejętności analizy rynku behawioralnego, dostosowania do rynku swoich działań oraz wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt towarzyszących. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów, mogących znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach zajmujących się zwierzętami.

Psychologia zwierząt

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

psychologii zwierząt

neurologii i neuropsychologii

anatomii zwierząt

doradztwa i terapii behavioralnej

potrzeb emocjonalnych (psychicznych) zwierząt

związków pomiędzy bodźcami a reakcjami u zwierząt

metod oceny dobrostanu zwierząt

metod pracy psychologa zwierząt

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Anatomia zwierząt
 • Neurologia i neuropsychologia
 • Biologia zwierząt i wszystkich grup użytkowych
 • Interakcje człowiek – zwierzę, zwierzę – zwierzę
 • Terapia i sporty z udziałem zwierząt
 • Symptomatologia i fizjoterapia zwierząt
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Psychologia uczenia, treningu i modyfikacji zachowań zwierząt
 • Genetyka ogólna i behawioralna
 • Behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska
 • Metodologia badań behawioralnych
 • Neuroetologia
 • Doradztwo behawioralne
 • Etyczne i prawne aspekty badań na zwierzętach
 • Fizjoterapia zwierząt
 • Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt
 • Behawiorystka zwierząt
 • Metody oceny dobrostanu zwierząt
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • ogrody zoologiczne
 • schroniska i zakłady opieki dla zwierząt
 • hotele i pensjonaty dla zwierząt
 • kliniki, poradnie i gabinety terapii zwierząt
 • ośrodki szkolenia zwierząt
 • hodowle zamknięte
 • fermy hodowlane
 • hodowle terapeutyczne i rezerwaty

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie