Rekrutacja trwa

Psychoonkologia – Master of Science (MSc.)

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychoonkologia – Master of Science (MSc.)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Master of Science (MSc.) – Psychoonkologia skierowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego oraz innych osób mających zawodowy kontakt z pacjentami okonkologicznymi i ich bliskimi (np.: rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni.)

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom, w optymalnie szeroki sposób,  wiedzy naukowej dotyczącej zagadnień psychoonkologicznych oraz przede wszystkim przygotowanie praktyczne do codziennych kontaktów z pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi.  

Członkowie zespołu dydaktycznego będą w swoich obszarach prezentować wszystkie istotne czynniki mogąc mieć wpływ na stan psychiczny pacjenta oraz przebieg leczenia, od momentu postawienia diagnozy aż po okres po zakończeniu terapii medycznej. Tematem studiów będzie również obszar leczenia paliatywnego oraz żałoby.

 

Możliwość uzyskania tytułu i dyplomu: Master of Science – Psycho-oncology

W czasie studiów szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie wśród uczestników umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne. Codzienny kontakt z ludźmi znajdującymi się w najtrudniejszych życiowych sytuacjach niesie ze sobą bardzo wysokie ryzyko nabycia ciężkich dysfunkcji psychicznych. 

Fundacja OnkoCafe -Razem Lepiej oficjalnym partnerem studiów

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

PROGRAM STUDIÓW

 1. Profilaktyka, diagnoza i leczenie onkologiczne.
 • Podstawy onkologii ogólnej
 • Etiologia i epidemiologia nowotworów
 • Zasady terapii onkologicznej i hematoonkologicznej
 • Omówienie nowotworów narządowych
 • Skutki uboczne leczenia onkologicznego. Procedury medyczne
 • Stany nagłe i sytuacje szczególne w onkologii
 • Leczenie onkologiczne w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • Postępowanie wspomagające w onkologii
 
 1. Psychoonkologia w praktyce klinicznej cz. I
 • Aspekty psychologiczne na każdym etapie leczenia onkologicznego (od podejrzenia choroby nowotworowej, leczenie przyczynowe, wznowa, zaawansowany stan choroby, zakończenie leczenia).
 • Problemy psychologiczne towarzyszące pacjentowi w poszczególnych formach leczenia.
 • Problemy psychologiczne towarzyszące pacjentowi w poszczególnych formach leczenia
 • Psychologiczne i psychospołeczne trudności w przystosowaniu do choroby nowotworowej
 • Narzędzia screeningowe do interwencji psychoonkologicznej
 • Różnice wynikające z płci i wieku
 • Psychologiczne trudności chorego hematoonkologicznie
 • Wyzwania komunikacyjne
 • Warsztat z udziałem pacjenta onkologicznego
 
 1. Pomoc psychologiczna dla rodziny i bliskich osoby chorej onkologicznie
 • Problemy psychologiczne rodziny i bliskich chorej onkologicznie
 • Ujęcie systemowe funkcjonowania rodziny
 • Rola opiekuna, wyzwania i potrzeby
 • Komunikacja z rodziną
 • Obciążenia genetyczne
 • Rodzina pacjenta w sytuacji rezygnacji z leczenia onkologicznego
 • Warsztat z udziałem opiekuna pacjenta onkologicznego
 
 1. Choroba onkologiczna u dziecka i nastolatka
 • Aspekty psychologiczne na każdym etapie leczenia onkologicznego u dziecka i nastolatka
 • Podstawy komunikacji z chorym dzieckiem i nastolatkiem
 • Podstawy komunikacji z opiekunami chorego dziecka i nastolatka
 • Problemy psychologiczne dziecka i nastolatka w sytuacji nawrotu choroby
 • Stadium zaawansowania choroby
 • Interwencje psychoonkologiczne
 • Zdrowe rodzeństwo
 • Problemy psychologiczne rodziny dziecka
 • Wyleczenie z choroby nowotworowej
 • Inwalidztwo
 • Problemy psychologiczne okresu umierania
 • Żałoba po śmierci dziecka i nastolatka
 
 1. Psychoonkologia w praktyce klinicznej cz. II
 • Psychoonkologia w chorobach kobiecych z uwzględnieniem aspektów psychosomatycznych
 • Psychoonkologia w chirurgii
 • Psychoonkologia w chorobach hematoonkologicznych
 • Psychoonkologia w urologii
 • Zmiana obrazu ciała i inwalidztwo
 • Warsztaty z udziałem pacjentów
 
 1. Zaawansowana choroba nowotworowa
 • Wznowa choroby nowotworowej
 • Zmęczenie leczeniem choroby nowotworowej
 • Opieka paliatywna nad chorym dorosłym
 • Sytuacja rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego
 • Komunikacja lekarz – pacjent
 • Uporczywa terapia
 • Jakość życia
 • Opieka nad umierającym
 • Leczenie bólu
 • Leczenie farmakologiczne w zaburzeniach lękowych i psychicznych
 • Opieka hospicyjna
 • Wypalenie zawodowe
 • Wsparcie duchowe
 
 1. Psychotraumatologia
 • Podstawy psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
 • Interwencja kryzysowa
 • Podstawy terapii EMDR
 • Procedura przedłużonej ekspozycji
 
 1. Wyleczenie z choroby nowotworowej
 • Rehabilitacja onkologiczna
 • Późne powikłania leczenia onkologicznego
 • Problemy psychologiczne chorego wyleczonego
 • Jakość życia
 • Budowa nowej tożsamości
 • Rola organizacji pozarządowych
 • Kampanie społeczne
 • Aspekty systemowe
 • Warsztaty z pacjentką, założycielką fundacji onkologicznej
 
 1. Warsztaty
 • Szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Warsztaty Terapii Simontona
 1. Warsztaty
 • Dramaterapia
 
 1. Superwizja
 • Egzamin końcowy
 • Super wizja

Koordynator kierunku

Adrianna Sobol

Psychoonkolog i wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej. Pracuje w Szpitalu Onkologicznym LuxMed Onkologia w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej, psychoterapeutką i założycielką Centrum Wsparcia Psychologicznego Ineo. Stworzyła platformę szkoleniową online Zdrowie zaczyna się w głowie. Autorka licznych publikacji z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Współautorka książki “Oswoić raka. Inspirujące historie i przewodnik po emocjach”(Znak,2020). Występuje jako ekspertka w programach telewizyjnych, współtworzy akcje i kampanie społeczne. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego.

Wykładowcy

Prof. Prof.h.c. Dr. Dr.h.c.mult. Henry Mark

prof. dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

dr Daria Biechowska

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawód Psychoonkolog wpisany został do klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Umieszczony został w następującej strukturze:

2 – SPECJALIŚCI
2299 – Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani
229909 – Psychoonkolog

Dz.U. 2014 poz. 1145

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

(fakultatywnie na życzenie)

 • dyplom wraz z nadaniem tytułu: Master of Science – Psycho-oncolog
  – opłata: 900,00 zł,
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu Psychoonkologa wydany przez partnerów programu – opłata: 200,00 zł
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
  – opłata: 100,00 zł

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6000 zł
2 wpłaty półroczne
3250 zł
4 wpłaty kwartalne
1750 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

 • Opłata dodatkowa za uzyskanie tytułu i dyplomu Master of Science (MSc.) 900,00 zł
 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA