Rekrutacja trwa

Psychoonkologia

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Psychoonkologia
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 190

Studia podyplomowe na kierunku Psychoonkologia skierowane są do psychologów, lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego oraz innych osób mających zawodowy kontakt z pacjentami okonkologicznymi i ich bliskimi (np.: rehabilitanci, dietetycy, osoby duchowne, pracownicy socjalni, pedagodzy i inni.)

 

Celem studiów jest przedstawienie uczestnikom, w optymalnie szeroki sposób,  wiedzy naukowej dotyczącej zagadnień psychoonkologicznych oraz przede wszystkim przygotowanie praktyczne do codziennych kontaktów z pacjentami onkologicznymi i ich bliskimi.  

 

Członkowie zespołu dydaktycznego będą w swoich obszarach prezentować wszystkie istotne czynniki mogąc mieć wpływ na stan psychiczny pacjenta oraz przebieg leczenia, od momentu postawienia diagnozy aż po okres po zakończeniu terapii medycznej. Tematem studiów będzie również obszar leczenia paliatywnego oraz żałoby.

 

W czasie studiów szczególny nacisk zostanie położony na wypracowanie wśród uczestników umiejętności dbania o własne zdrowie psychiczne. Codzienny kontakt z ludźmi znajdującymi się w najtrudniejszych życiowych sytuacjach niesie ze sobą bardzo wysokie ryzyko nabycia ciężkich dysfunkcji psychicznych. 

Fundacja OnkoCafe -Razem Lepiej oficjalnym partnerem studiów

Akredytacje i członkostwa

PROGRAM STUDIÓW

 1. Profilaktyka, diagnoza i leczenie onkologiczne.
 • Podstawy onkologii ogólnej
 • Etiologia i epidemiologia nowotworów
 • Zasady terapii onkologicznej i hematoonkologicznej
 • Omówienie nowotworów narządowych
 • Skutki uboczne leczenia onkologicznego. Procedury medyczne
 • Stany nagłe i sytuacje szczególne w onkologii
 • Leczenie onkologiczne w zaawansowanej chorobie nowotworowej
 • Postępowanie wspomagające w onkologii
 
 1. Psychoonkologia w praktyce klinicznej cz. I
 • Aspekty psychologiczne na każdym etapie leczenia onkologicznego (od podejrzenia choroby nowotworowej, leczenie przyczynowe, wznowa, zaawansowany stan choroby, zakończenie leczenia).
 • Problemy psychologiczne towarzyszące pacjentowi w poszczególnych formach leczenia.
 • Problemy psychologiczne towarzyszące pacjentowi w poszczególnych formach leczenia
 • Psychologiczne i psychospołeczne trudności w przystosowaniu do choroby nowotworowej
 • Narzędzia screeningowe do interwencji psychoonkologicznej
 • Różnice wynikające z płci i wieku
 • Psychologiczne trudności chorego hematoonkologicznie
 • Wyzwania komunikacyjne
 • Warsztat z udziałem pacjenta onkologicznego
 
 1. Pomoc psychologiczna dla rodziny i bliskich osoby chorej onkologicznie
 • Problemy psychologiczne rodziny i bliskich chorej onkologicznie
 • Ujęcie systemowe funkcjonowania rodziny
 • Rola opiekuna, wyzwania i potrzeby
 • Komunikacja z rodziną
 • Obciążenia genetyczne
 • Rodzina pacjenta w sytuacji rezygnacji z leczenia onkologicznego
 • Warsztat z udziałem opiekuna pacjenta onkologicznego
 
 1. Choroba onkologiczna u dziecka i nastolatka
 • Aspekty psychologiczne na każdym etapie leczenia onkologicznego u dziecka i nastolatka
 • Podstawy komunikacji z chorym dzieckiem i nastolatkiem
 • Podstawy komunikacji z opiekunami chorego dziecka i nastolatka
 • Problemy psychologiczne dziecka i nastolatka w sytuacji nawrotu choroby
 • Stadium zaawansowania choroby
 • Interwencje psychoonkologiczne
 • Zdrowe rodzeństwo
 • Problemy psychologiczne rodziny dziecka
 • Wyleczenie z choroby nowotworowej
 • Inwalidztwo
 • Problemy psychologiczne okresu umierania
 • Żałoba po śmierci dziecka i nastolatka
 
 1. Psychoonkologia w praktyce klinicznej cz. II
 • Psychoonkologia w chorobach kobiecych z uwzględnieniem aspektów psychosomatycznych
 • Psychoonkologia w chirurgii
 • Psychoonkologia w chorobach hematoonkologicznych
 • Psychoonkologia w urologii
 • Zmiana obrazu ciała i inwalidztwo
 • Warsztaty z udziałem pacjentów
 
 1. Zaawansowana choroba nowotworowa
 • Wznowa choroby nowotworowej
 • Zmęczenie leczeniem choroby nowotworowej
 • Opieka paliatywna nad chorym dorosłym
 • Sytuacja rezygnacji z radykalnego leczenia przeciwnowotworowego
 • Komunikacja lekarz – pacjent
 • Uporczywa terapia
 • Jakość życia
 • Opieka nad umierającym
 • Leczenie bólu
 • Leczenie farmakologiczne w zaburzeniach lękowych i psychicznych
 • Opieka hospicyjna
 • Wypalenie zawodowe
 • Wsparcie duchowe
 
 1. Psychotraumatologia
 • Podstawy psychotraumatologii
 • Diagnoza i ocena traumy psychicznej
 • Interwencja psychologiczna w traumie onkologicznej
 • Interwencja kryzysowa
 • Podstawy terapii EMDR
 • Procedura przedłużonej ekspozycji
 
 1. Wyleczenie z choroby nowotworowej
 • Rehabilitacja onkologiczna
 • Późne powikłania leczenia onkologicznego
 • Problemy psychologiczne chorego wyleczonego
 • Jakość życia
 • Budowa nowej tożsamości
 • Rola organizacji pozarządowych
 • Kampanie społeczne
 • Aspekty systemowe
 • Warsztaty z pacjentką, założycielką fundacji onkologicznej
 
 1. Warsztaty
 • Szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowania
 • Warsztaty Terapii Simontona
 1. Warsztaty
 • Dramaterapia
 
 1. Superwizja
 • Egzamin końcowy
 • Super wizja

Koordynator kierunku

Adrianna Sobol

Psychoonkolog i wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej. Pracuje w Szpitalu Onkologicznym LuxMed Onkologia w Warszawie. Jest członkiem Zarządu Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej, psychoterapeutką i założycielką Centrum Wsparcia Psychologicznego Ineo. Stworzyła platformę szkoleniową online Zdrowie zaczyna się w głowie. Autorka licznych publikacji z dziedziny psychoonkologii i psychologii zdrowia. Współautorka książki “Oswoić raka. Inspirujące historie i przewodnik po emocjach”(Znak,2020). Występuje jako ekspertka w programach telewizyjnych, współtworzy akcje i kampanie społeczne. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i rozwoju osobistego.

Wykładowcy

Prof. Prof.h.c. Dr. Dr.h.c.mult. Henry Mark

prof. dr n. med. Agnieszka Kacprzyk-Straszak, EMBA

dr Teresa Panas

dr Daria Biechowska

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6000 zł
2 wpłaty półroczne
3250 zł
4 wpłaty kwartalne
1750 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl.

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Kamil Masiarz

mgr Michał Głaczyński EMBA, DBA

mgr Joanna Gajowiak

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Poprzednie
Następne

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.