Rekrutacja trwa

Quality Manager

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 10 grudnia 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Quality Manager
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

Studia Podyplomowe Quality Manager przygotowują słuchacza do skutecznego zarządzania działem kontroli jakości. Wiedza z zakresu międzynarodowych standardów systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy czy środowiskiem pozwala na kompleksowe wdrożenie tych systemów w organizacji oraz zarządzanie procesami.


Słuchacz zdobywa wiedzę pozwalającą na pełnienie funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Audytora Wewnętrznego.


Zagadnienia związane z Lean Management oraz BPMN 2.0 wprowadzają w międzynarodowe i uniwersalne metody modelowania i optymalizacji wszystkich procesów zachodzących w organizacja. Studia Quality Manager podchodzą kompleksowo do obszaru jakości jak i wszystkich obszarów z nią związanych. Pozwalają zdobyć kompetencje pożądane na rynku pracy oraz pozwalające na szybki rozwój zawodowy. 

Akredytacje i członkostwa

Business Graduates Association
Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
International Network for Quality Assurance Agencies
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
The European Council
of Leading Business Schools

PROGRAM STUDIÓW

DLA KOGO

 • Aktualnych i przyszłych Quality Managerów
 • Aktualnych i przyszłych pełnomocników ds. systemów zarzadzania
 • Aktualnych i przyszłych audytorów wiodących lub wewnętrznych
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
 • Osób wdrażających systemy zarządzania
 • Osób zajmujących się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych
 • Absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w dziale zapewnienia i kontroli jakości

Kierunek i specjalność ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie ma znaczenia w podjęciu studiów na kierunku Quality Manager

Program studiów

System Zarządzania jakością ISO 9001 Geneza i forma norny

 • System Zarządzania jakością ISO 9001 Wymagane procedury, metody spełnienia wymagań
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach zapewnienia jakości
 • Zapewnienie zgodności w procesach outsourcowanych. Nadzór nad własnością klienta.
 • Monitorowanie i pomiary – wyposażenie do badań, wymagania, analiza
 • Auditowanie systemów zarządzania zgodnie z ISO 19011
 • Dobre praktyki auditorskie – komunikacja
 • Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami – modelowanie procesów
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Odpowiedzialność i przepisy prawne – wymagania
 • Integracja systemów zarzadzania
 • Metody statystyczne w procesach zapewnienia jakości
 • Zarządzanie niezgodnościami i działaniami zapobiegawczymi
 • Narzędzia LEAN – Ciągłe doskonalenie

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Wiedza o instrumentach kontroli jakości oraz optymalizacji procesów, której stosowanie w praktyce pozwala na realne zmniejszenie kosztów złej jakości

Poznanie najnowszych technik i narzędzi zarządzania jakością;

Umiejętności pozwalające wdrożyć, rozwijać i audytować systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i bezpieczeństwem informacji.

Wiedza i umiejętności do sporządzania planów audytów wewnętrznych;

Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w zarządzaniu procesami w organizacji.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)  – opłata 100 zł
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 10 grudnia 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
7500,00 zł
2 wpłaty półroczne
3900,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2000,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim opłata 100,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA