Quality Manager

Studia Podyplomowe

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Quality Manager
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)

PROGRAM STUDIÓW

DLA KOGO

 • Aktualnych i przyszłych Quality Managerów
 • Aktualnych i przyszłych pełnomocników ds. systemów zarzadzania
 • Aktualnych i przyszłych audytorów wiodących lub wewnętrznych
 • Kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla
 • Osób wdrażających systemy zarządzania
 • Osób zajmujących się modelowaniem i optymalizacją procesów biznesowych
 • Absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w dziale zapewnienia i kontroli jakości

Kierunek i specjalność ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie ma znaczenia w podjęciu studiów na kierunku Quality Manager

Program studiów

System Zarządzania jakością ISO 9001 Geneza i forma norny

 • System Zarządzania jakością ISO 9001 Wymagane procedury, metody spełnienia wymagań
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001
 • System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001
 • Zarządzanie ryzykiem w procesach zapewnienia jakości
 • Zapewnienie zgodności w procesach outsourcowanych. Nadzór nad własnością klienta.
 • Monitorowanie i pomiary – wyposażenie do badań, wymagania, analiza
 • Auditowanie systemów zarządzania zgodnie z ISO 19011
 • Dobre praktyki auditorskie – komunikacja
 • Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami – modelowanie procesów
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji
 • Odpowiedzialność i przepisy prawne – wymagania
 • Integracja systemów zarzadzania
 • Metody statystyczne w procesach zapewnienia jakości
 • Zarządzanie niezgodnościami i działaniami zapobiegawczymi
 • Narzędzia LEAN – Ciągłe doskonalenie

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Wiedza o instrumentach kontroli jakości oraz optymalizacji procesów, której stosowanie w praktyce pozwala na realne zmniejszenie kosztów złej jakości

Poznanie najnowszych technik i narzędzi zarządzania jakością;

Umiejętności pozwalające wdrożyć, rozwijać i audytować systemy zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i bezpieczeństwem informacji.

Wiedza i umiejętności do sporządzania planów audytów wewnętrznych;

Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w zarządzaniu procesami w organizacji.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji
 • Certyfikat posiadania kompetencji zawodowych do pełnienia funkcji Pełnomocnika najwyższego kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP oraz Bezpieczeństwem Informacji

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
7500,00 zł
2 wpłaty półroczne
3900,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2000,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Nr rachunku: 43 1020 5561 0000 3102 3003 1040
PKO Bank Polski S A

 

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.