Rekrutacja trwa

Rektor CH Prof. Paweł Czarnecki na Forum Ekonomicznym 2020 w Karpaczu

W dniach od 8 do 10 września 2020 roku odbyło się, wyjątkowo w tym roku w Karpaczu, XXX Forum Ekonomiczne. To coroczne, międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych czy politycznych, stało się również areną dyskusji o przyczyny kryzysu zaufania do mediów.


W specjalnym panelu pt. „Obiektywne media. Jak budować zaufanie społeczne do środków masowego przekazu”, wziął także udział JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Rektor Collegium Humanum.


W gronie znakomitych gości m.in. Juliusza Brauna – członka Rady Mediów Narodowych, Pawła Lewandowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Cezarego Szymanka –  redaktora naczelnego portalu Rr.pl, Pan Profesor mówił o roli etyki we współczesnym dziennikarstwie oraz potrzebie zmian programów kształcenia dziennikarzy w tym obszarze. Wspólnie z zaproszonymi panelistami, Jego Magnificencja Rektor poszukiwał dodatkowo odpowiedzi na pytania o powody narastającej nieufności w stosunku do mediów, ewentualne systemowe źródła tego zjawiska czy możliwość realizacji postulatów dziennikarskiego obiektywizmu w praktyce.


Po debacie, profesor Paweł Czarnecki skorzystał z indywidualnego zaproszenia do merytorycznej dyskusji z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Materiał video z wywiadem przeprowadzonym przez redaktora Roberta Bohdanowicza, pojawił się na stronie:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/1490593,czarnecki-dzisiaj-bardzo-trudno-byc-dziennikarzem-obiektywnym-i-przyzwoitym.html

i został udostępniony w opiniotwórczych serwisach Dziennik.pl oraz Forsal.pl.