Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Rok Akademicki 2021/22 Collegium Humanum uroczyście zainaugurowany!

20 X br. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum. Podniosłe wydarzenie zapoczątkowało czwarty rok prężnego funkcjonowania uczelni.

 

„Chcemy kształcić człowieka, który będzie pracownikiem wyposażonym nie tylko w wiedzę, kompetencje i umiejętności. Nie biernego obserwatora rynku pracy, ale osobę, która postara się ten rynek wykreować – poprzez swoje pomysły, innowacyjne rozwiązania, postępowanie zgodne z filozofią błękitnych oceanów, czyli poszukującego nisz, przestrzeni wartych zagospodarowania” – tak rozpoczął swoje przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencja Rektor Collegium Humanum, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c.

 

Ceremonia Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 Collegium Humanum odbyła się po 18 miesiącach lockdownu w warunkach stacjonarnych – Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Zaproszenie przyjęły znane osobistości, w tym przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kościelnych oraz innych instytucji publicznych m.in.:

 • Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki- Wojciech Murdzek;
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych- Karol Rabenda;
 • Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i pozarządowymi – Bartosz Rybak;
 • Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – dr gen. Józef Hałyk, EMBA;
 • Dyrektor Biura Komunikacji w Ministerstwie Aktywów Państwowych- Kamil Kowaleczko, EMBA;
 • Sekretarz m. st. Warszawy –Włodzimierz Karpiński;
 • Burmistrz Dzielnicy Białołęka – Grzegorz Kuca, EMBA, DBA;
 • Członek Zarządu Powiatu Legionowskiego i Doradca Związku Miast Polskich Przemysław Cichocki, EMBA, DBA;
 • Burmistrz Dzielnicy Mokotów – Rafał Miastowski, EMBA;
 • Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Profesor honorowy Collegium Humanum, Dr h c. – Andrzej Kraśnicki, EMBA;
 • Prezes Polskiej Federacji Szpitali– dr n med. Jarosław J. Fedorowski, MBA;
 • Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
 • Prezes Zarządu NASK S.A. – Igor Granosik, EMBA;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- dr Teresa Panas;
 • Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców- Robert Składkowski;
 • Prezes Społecznego Stowarzyszenia Polska-Ukraina- dr hab. Wojciech Słomski;
 • Prezydent Sekcji Polskiej IPA – Piotr Wójcik;
 • V-ce Prezydent Pracodawcy RP – Tomasz Misiak;
 • Prezydent Centrum im. Adama Smitha – Andrzej Sadowski;
 • Prezes Polsko-Uzbecka Izba Handlowa- Jacek Michalski;
 • V-ce Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A –Wiesław Włodek, EMBA, DBA;
 • Prezes Manager Business Hub-Piotr Winek, EMBA;
 • Leszek Ruszczyk– Dyrektor Muzeum iim. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
 • Renata Kamienik – Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Aktywności PROGRESS;
 • Aleksandra Fajęcka, EMBA, DBA– Prezes Afa Media;
 • Dr Józef Zalewski – Z-ca Dyrektora W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie;
 • V-ce Zarządu spółki SYGNITY S.A. – Mariusz Jurak, MBA
 • V-ce Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – mgr farm. Michał Byliniak, EMBA;
 • V-ce Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych- Mariola Łodzińska;
 • Zastępca Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Olimpijskiego – Iwona Łotysz, EMBA;
 • I Wiceprezes Federacji Piłki Ręcznej – Bogdan Sojkin;
 • Prezes Zarządu Lux Med – Anna Rulkiewicz;
 • Ambasador Ad Personam – dr Witold Rybczyński;
 • Ambasador tytularny – Andrzej Braiter;
 • Dyrektor Generalnego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich, Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, Generał Bractwa Kurkowego – Gniewomir Rokosz – Kuczyński;
 • Wielka Ochmistrzyni Warszawska – Przełożona Fraucymeru Warszawskiego Bractwa Kurkowego im. Jana Kilińskiego, Dama Kurkowa Rzeczypospolitej – siostra Agnieszka Jarocka;

 

Środowisko akademickie reprezentowali zaś:

 • Rektor Kościoła Akademickiego św. Anny w Warszawie – Mateusz Gawarski;
 • Rektor Vysoká škola DTI na Słowacji – Jego Magnificencja prof. Tomáš Lengyelfalusy;
 • Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na Słowacji – Jego Magnificencja Ing. Jaroslav Demko;
 • Rektor Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – dr inż. Mariusz Feltynowski,
 • Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Puławskiego
  w Radomiu – Jego Magnificencja dr. hab. Sławomir Bukowski;
 • Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – Jego Magnificencja dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk;
 • Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu – Jego Magnificencja dr Paweł Trefler, EMBA;
 • Prorektor Newton College University w Pradze – dr hab. Jiří Koleňák, MBA;
 • Prorektor Collegium Humanum w Bratysławie – h. c. mult. doc. PhDr. PaedDr. ThLic. György Herdics;
 • Prorektor Vysoká škola DTI – PaedDr. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.;
 • Dyrektor Akademickiego Apsley Business School w Londynie – Sebastian Fuller, MBA;
 • Prorektor ds. klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dr hab. n med. Wojciech Lisik;
 • Prorektor ds. studenckich Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie – dr hab. Jarosław Gryz;
 • Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prof. dr hab. Marek Stokłosa;
 • Prorektor ds. naukowych i współpracy Uczelni Medycznej Marii Skłodowskiej Curie i Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Katastrof – dr hab. n med. Łukasz Szarpak;
 • Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020, a obecnie Prezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation – Jego Magnificencja prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr h.c.;

 

Z mową powitalną wystąpili Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych – Minister Wojciech Murdzek oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Minister Karol Rabenda.

 

Jednym z najważniejszych punktów wieczoru było wręczenie powołań do Konwentu – Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum, będącej najważniejszym organem doradczym Rektora. W skład Konwentu wchodzą wybitni przedstawiciele ze świata biznesu, ochrony zdrowia, nauki, sportu i kultury (zarówno z Polski, jak i zagranicy).

 

Powołania do Konwentu z rąk Jego Magnificencji Rektora prof. P. Czarneckiego otrzymali :

 • Rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu – Jego Magnificencja, prof. dr hab. Robert Włodarczyk;
 • Rektor Vysokiej školy DTI na Słowacji – Jego Magnificencja, prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.;
 • Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku na Słowacji – Jego Magnificencja doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.;
 • Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2012-2020, a obecnie Prezes Zarządu Warsaw New Tech University Foundation – Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, dr h.c.;
 • Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej – mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
 • Wiceprezes Zarządu spółki SYGNITY S.A. – Mariusz Jurak, MBA;
 • Prezes Zarządu NASK S.A. – Igor Granosik, EMBA.

 

Nowych członków Konwentu przywitał ze sceny Przewodniczący Prezydium Konwentu i jednocześnie Burmistrz dzielnicy Białołęka – Grzegorz Kuca, EMBA, DBA.

 

Kolejnym punktem ceremonii było wręczenie przez JM Rektora Collegium Humanum, najwyższego odznaczenia uczelni – Złotego Medalu Collegium Humanum, przyznawanego za wieloletnią i pełną zaangażowania partnerską współpracę, wkład wniesiony w rozwój uczelni oraz wybitne zasługi w działalności społecznej, biznesowej, naukowej, dydaktycznej w Polsce i na świecie.

 

Medale otrzymali:

 • Dyrektor Akademicki Apsley Business School w Londynie – Profesor Sebastian Fuller, MBA;
 • Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Profesor honorowy Collegium Humanum, Doctor Honoris Causa – Andrzej Kraśnicki, EMBA.

 

Centralną częścią uroczystości inauguracji był akt Immatrykulacji – symbolicznego przyjęcia w poczet studentów oraz ślubowania. Tekst roty ślubowania odczytała Prorektor Collegium Humanum – Iwona Górka, EMBA. Z przemówieniem w imieniu studenckiej braci wystąpił również Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum –Sebastian Krauz.

 

Wykład Inauguracyjny pt. „PSYCHOLOG W ŚWIECIE 5.0” wygłosiła Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Profesor Collegium Humanum – dr Teresa Panas.

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej.

Na zakończenie uroczystości z recitalem muzycznym wystąpił Jacek Wójcicki – muzyk, tenor, aktor filmowy, teatralny, znany z występów m.in. w Piwnicy pod Baranami.

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Ks. prof. dr hab. Mirosława Kalinowskiego

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Zofii Małas

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych - Jacka Sasina

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej - gen. Jacka Kitlińskiego

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - Krzysztofa Grabowskiego

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Wojewody Wielkopolskiego - Michała Zielińskiego

Podziękowanie od Zastępcy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Pani Anny Chałupy za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Prof. dr. hab. Gertrudy Uścińskiej za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP - Pana Ministra Wojciecha Kolarskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Wójta Gminy Lidzbark Warmiński - Pana Fabiana Andrukajtisa za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 od Ministra Edukacji i Nauki – Pana Przemysława Czarnka

Podziękowanie od Prezydenta m.st. Warszawy – Pana Rafała Trzaskowskiego za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Prezes Urzędu Patentowego RP – Pani Edyty Demby-Siwek za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Podziękowanie od Komendant Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani Insp. dr hab. Iwony Klonowskiej za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 od Komendanta Głównego Policji – gen. insp. Jarosława Szymczyka

Przesłanie z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 od Wojewody Podkarpackiego - Pani Ewy Leniart

Podziękowanie za zaproszenie do Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum Filii w Rzeszowie od Prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - Pana Mariusza Bednarza

Podziękowanie za zaproszenie do Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum Filii w Rzeszowie od Prezesa Podkarpackiego Centrum Innowacji - Pana Jacka Kubraka

Życzenia z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22 od Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – Prof. dr hab. Jacka Woźnego

Podziękowanie od Prezydenta Miasta Rzeszowa - Pana Konrada Fijołka za zaproszenie na uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/22

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.