Rekrutacja trwa

Rozszerzamy pomoc psychologiczną dla studentów

Z nowym rokiem akademickim życzliwie przypominamy, że w Collegium Humanum działa usługa wsparcia psychologicznego dla studentów. Do naszego doświadczonego zespołu w składzie: dr Matylda Pachowicz, mgr Monika Wild-Urbanek i mgr Małgorzata Krysa od 1 października br. dołączyła mgr Aleksandra Malisz, wykładowczyni Collegium Humanum pracująca w filii we Wrocławiu.
 
Dzięki środkom finansowym z projektu „Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich”, uzyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, studenci i pracownicy uczelni otrzymują dodatkowe możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych emocjonalnie i kryzysowych, jak również konkretne wskazówki co do sposobu dalszego postępowania, gdy wymagana jest bardziej systematyczna i długoterminowa pomoc specjalistyczna. Pomogliśmy dotąd dziesiątkom studentów.
 
Więcej informacji nt. organizacji dyżurów znajdą Państwo na stronie: