Rekrutacja trwa

Rozszerzamy zakres pomocy psychologicznej dla studentów

Po udanym pilotażu telefonu zaufania, prowadzonego od kwietnia 2021 r., Collegium Humanum rozszerza zakres wsparcia psychologicznego dla studentów.

 

Od dnia 07.02.2022 r. do p. Matyldy Pachowicz dołączają dwie psycholożki, pracujące na uczelni jako dydaktycy – p. Małgorzata Krysa oraz p. Monika Wild-Urbanek. Dzięki środkom projektu „Uczelnia dla człowieka – transformacja Collegium Humanum w uczelnię dostępną dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, studenci i pracownicy uczelni otrzymają dodatkowe możliwości uzyskania pomocy w sytuacjach trudnych emocjonalnie i kryzysowych, jak również otrzymają poradnictwo co do sposobu dalszego postępowania, gdy wymagane będzie bardziej systematyczna i długoterminowa pomoc specjalistyczna.

 

Więcej informacji nt. organizacji dyżurów znajdą Państwo tutaj: