Varšavská univerzita manažmentu

Bakalárske štúdium

Manažment

Magisterské štúdium

Manažment

Spojené bakalárske a magisterské štúdium

Psychológia

Spojené bakalárske a magisterské štúdium

Právo

Spojené bakalárske a magisterské štúdium

Predškolská a elementárna pedagogika

DBA, MBA, LL.M

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko

IČO 381457997

DIČ PL5252765348

Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku