Prijímacie konanie
online 2020/2021

Prijímacie konanie online 2020/2021

Štúdium I. stupňa (3 roky) bakalárske

Manažment

Prijímacie konanie online 2020/2021

Štúdium II. stupňa (2 roky) magisterské

Manažment

Prijímacie konanie online 2020/2021

MBA, DBA, LL.M

Prijímacie konanie online

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko

IČO 381457997

DIČ PL5252765348

Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku