SPRÁVNA RADA

Mec. Jolanta Małgorzata Turczynowicz-Kieryłło

ADVOKATSKA KANCELARIJA T. DE VIRION, J. TURCZYNOWICZ-KIERYŁŁO A PARTNERI

dr h.c. Tadeusz Ferenc
prof. dr hab. Karol Karski, Dr h.c. mult.

POSLANEC EURÓPSKEHO PARLAMENTU

KVESTOR EURÓPSKEHO PARLAMENTU

m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M

VYSOKÁ ŠKOLA DTI, HOLDING DUPRES GROUP

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

VARŠAVSKÁ LEKÁRSKA UNIVERZITA

mgr Wiesław Włodek, EMBA

PODPREDSEDA SPRÁVNEJ RADY
POCZTA POLSKA A.S. (POLSKA POLŠKA)

Ryszard Czarnecki, Dr h.c.
mgr inż. Mariusz Nowak, MBA
prof. dr hab. inż. Sławomir Bukowski
mgr Maciej Nykiel
prof. dr hab. inż. Stanislav Szabo
prof. dr Jan Mojžíš, MBA
adw. Wojciech Mądrzycki, MBA
JE dr Bakhorm Babaev

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko

IČO 381457997

DIČ PL5252765348

Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku