Vedenie

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

Prorektori

dr Hubert Paluch, Prof. CH-SGM
mgr Bartosz Straszak EMBA, LL.M.
mgr Iwona Górka, MBA
prof. dr hab. inż. Jiri Kolenak, MBA
prof. dr Sebastian Fuller, MBA ​
prof. dr hab. n. med. Claus Muss
mgr Piotr Dwornicki, MBA
dr Tomasz Kulesza
dr Taras Golopych

Prezident

mgr Michał Głaczyński EMBA

Generálny riaditeľ

mgr Sławomir Jagieła

Splnomocnení

prof. dr hab. Boris Lesun, MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko

IČO 381457997

DIČ PL5252765348

Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku