Vedenie

Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c

Prorektori

dr Hubert Paluch, Prof. CH-SGM
mgr Bartosz Straszak EMBA, LL.M.
mgr Iwona Górka, MBA
prof. dr Sebastian Fuller, MBA ​
prof. dr hab. n. med. Claus Muss
mgr Piotr Dwornicki, MBA
dr Tomasz Kulesza
dr Taras Golopych
mgr Sławomir Jagieła
PhDr. Mgr. Václav Šimek DBA. MSc

Prezident

mgr Michał Głaczyński EMBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko

IČO 381457997

DIČ PL5252765348

Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku