Rekrutacja trwa

Społeczna Odpowiedzialność Uczelni

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie realizując cele statutowe, strategię działania i określoną w niej swoją misję, która brzmi: dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickicha także rozumiejąc szczególną rolę uczelni,  przyjmuje i świadomie stosuje zasady społecznej odpowiedzialności (CSR) wyrażone w karcie: Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce.