Rekrutacja trwa

Spotkanie JM Rektora ze studentami Collegium Humanum w Poznaniu

W dniu 26 stycznia br. w siedzibie Collegium Humanum w Poznaniu, przy ul. Św. Michała 43, odbyło się spotkanie JM Rektora Collegium Humanum prof. dr. hab. Pawła Czarneckiego, MBA, dr. h.c. Konsula Honorowego Uzbekistanu ze studentami Collegium Humanum w Poznaniu.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Samorządu Studenckiego oraz Kół Naukowych realizowanych w uczelni. Z ramienia kierunku Zarządzania pojawili się reprezentanci Koła Tygryski Zarządzania, z ramienia Psychologii natomiast przedstawiciele Koła Sexualitas Humana.

 

Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń z działalności Samorządu oraz Kół Naukowych, jak i omówienia planów rozwoju.