Rekrutacja trwa

Spotkanie Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych

W dniu 18 lutego br. w siedzibie Collegium Humanum odbyło się ogólnopolskie posiedzenie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Polsce. Spotkaniu przewodniczyła Pani Zofia Małas- Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Collegium Humanum reprezentował Prorektor prof. dr Hubert Paluch.