Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Spotkanie wigilijne w Rzeszowie

13 grudnia br. w fili Collegium Humanum w Rzeszowie przy al. gen. Okulickiego 10 odbyło się spotkanie wigilijne studentów, wykładowców, partnerów Uczelni.

 
W uroczystości wziął udział JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. mult. Konsul Honorowy Uzbekistanu w Polsce.

Spotkanie wigilijne rozpoczęło się od przywitania Gości przez prof. CH dr Henryka Pietrzaka. Następnie JM Rektor symbolicznie włączył lampki na choince i w przemówieniu podziękował wszystkim za przybycie, za kolejny rok wspólnej pracy oraz złożył najserdeczniejsze życzenia.

 
Świąteczne życzenia złożył również Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum Sebastian Krauz.

Opłatki wigilijne zostały poświęcone przez Proboszcza Parafii Chrystusa Króla ks. dr. Janusz Podlaszczaka.

 
JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki przełamał się opłatkiem wraz z reprezentantami Samorządu Studenckiego ze studentami, dydaktykami i partnerami Uczelni.

 
W spotkaniu udział wzięli Goście zaprzyjaźnieni z naszą uczelnią m.in. Proboszcz Parafii Chrystusa Króla ks. dr Janusz Podlaszczak, Prezes Zarządu Centrum Medycznego Medyk w Rzeszowie lek. med. Stanisław Mazur, Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie mgr Krystyna Wróblewska, reprezentantka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie mgr Dorota Dominik, Prezes Fundacji Drzewo Życia Elżbieta Pięta, Prezes Zarządu Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia lek. med. Adam Młodziankowski, Dyrektor Regionalnego Centrum Sprzedaży Krajowej Izby Rozliczeniowej w Rzeszowie Wioletta Piątkowska, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska oraz V-ce Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Zodiak” Jacek Grochala.


W świąteczną atmosferę zgromadzonych Gości wprowadził wokalista Filip Rychcik. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, miłych rozmów i pysznego wigilijnego poczęstunku. Studenci otrzymali także świąteczne upominki od Św. Mikołaja.

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN