Rekrutacja trwa

Andragogika studia, mentoring i coaching

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Andragogika studia, mentoring i coaching
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Andragogika, mentoring i coaching koncentruje się na obszarze andragogiki i zarządzania w dziedzinie przedsięwzięć edukacyjnych i nauczania dorosłych. Przygotowuje do bycia fachowcem z dziedziny edukacji dorosłych i zarządzania edukacją dorosłych. Na studiach na tej specjalności student nauczy się diagnozować aktualne i potencjalne nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób dorosłych oraz projektować i prowadzić zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i wspierania rozwoju osobistego.
Andragogika, mentoring i coaching

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychospołeczne funkcjonowanie osób dorosłych
 • Poradnictwo edukacyjne
 • Polityka rynku pracy
 • Psychologia pracy z rozwojem zawodowym pracownika
 • Doradztwo zawodowe
 • Aktywizacja społeczno-kulturalna osób dorosłych
 • Coaching i rozwój osobisty osób dorosłych

Perspektywy zatrudnienia

 • Placówki resocjalizacyjne
 • Poradnie
 • Specjalista HR
 • Koordynator procesów rozwojowych
 • Specjalista zajmujący się szkoleniami
 • Specjalista w zakresie potrzeb konsumentów
 • Poradnie specjalistyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie