Rekrutacja trwa

Kryminologia i resocjalizacja

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Kryminologia i resocjalizacja
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność kryminologia i resocjalizacja realizowana jest na profilu praktycznym i umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej, praktycznej oraz umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych i ich uwarunkowań oraz prowadzenia systemowych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i prewencji kryminalnej. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Interdyscyplinarna wiedza zdobyta w czasie studiów zapewnia absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach mundurowych.
Kryminologia i resocjalizacja

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Kryminologia
 • Współczesne problemy resocjalizacji
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Patologie społeczne z elementami  psychopatologii
 • Współczesne problemy  systemu penitencjarnego w Polsce
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Subkultury młodzieżowe i przestępczej
 • Metodyka pracy resocjalizacji w opiece wolnościowej i zakładowej
  Podstępowanie karne  w sprawach nieletnich i dorosłych

Perspektywy zatrudnienia

 • w systemie penitencjarnym
 • w służbach mundurowych
 • w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznym
 • w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii
 • w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie