Rekrutacja trwa

Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych koncentruje się w dziedzinie opieki i wsparcia osób, które są długoterminowo społecznie, medycznie lub chronicznie upośledzone, w celu poprawy ich statusu w społeczeństwie i poprawy ich życia. Podstawa koncentruje się na pedagogice, psychologii, filozofii, socjologii oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Specjalność Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych przygotowuje fachowców do działań prowadzących do zapewnienia godnego i szczęśliwego życia osobom niepełnosprawnym.
Opieka i wsparcie osób niepełnosprawnych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Diagnozowania potrzeb życiowych oraz możliwości i ograniczeń osób niepełnosprawnych i starszych
 • Metody terapii i aktywizacji
 • Terminologia dotycząca starości i niepełnosprawności
 • Współpraca z personelem medycznym
 • Umiejętności tworzenia programu rehabilitacji wspólnie z rehabilitantem i terapeutą
 • Pierwsza pomoc
 • Świadczenie usług opiekuńczych
 • Tworzenie optymalnych warunków życia
 • Budowanie relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym

Perspektywy zatrudnienia

 • Praca w charakterze osoby wspierającej w instytucjach i organizacjach zajmujących się rehabilitacją i pomocą w pokonywaniu barier komunikacyjnych
 • Funkcja koordynatora współpracującego z ośrodkami celem poprawy jakości życia podopiecznego
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie opieki i rehabilitacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie