Rekrutacja trwa

Opieka żłobkowa i przedszkolna

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Opieka żłobkowa i przedszkolna
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Opieka żłobkowa i przedszkolna koncentruje się na obszarze pedagogiki, dydaktyki i edukacji dzieci do wieku przedszkolnego. Podstawa kształcenia koncentruje się na pedagogice, psychologii, dydaktyce zorientowanej na dzieciach, filozofii i socjologii. Specjalność Opieka żłobkowa i przedszkolna koncentruje się na obszarze pedagogiki przedszkolnej, na zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji przedszkolnej oraz ich kreatywnym wykorzystaniu w praktyce.
Opieka żłobkowa i przedszkolna

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki
 • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
 • kompetencje opiekuna dziecka
 • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
 • podstawy medycyny ratunkowej
 • odpowiedzialność prawna opiekuna

Perspektywy zatrudnienia

 • opiekun w żłobku
 • opiekun w klubie dziecięcym
 • opiekun przedszkolny
 • terapeuta pedagogiczny

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie