Rekrutacja trwa

Pedagogika opiekuńcza osób starszych

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Pedagogika opiekuńcza osób starszych
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Pedagogika opiekuńcza osób starszych koncentruje się na obszarze wsparcia i edukacji seniorów. Studia rozwijają kompetencje w zakresie pedagogiki, gerontogogiki, psychologii, filozofii i socjologii. Przygotowuje do edukacji i reedukacji seniorów, łącznie z opieką nad nimi, z naciskiem na nowoczesne metody edukacyjne i formy pracy.
Pedagogika opiekuńcza osób starszych

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • aktywizacja i edukacja seniorów
 • pedagogika opiekuńcza
 • trudności i bariery w pracy z osobą starszą
 • metodyka pracy z rodziną
 • podstawy andragogiki
 • formy pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • polityka społeczna i elementy pracy socjalnej
 • poradnictwo zawodowe i edukacyjne
 • trudności i barier w pracy z osobą starszą,
 • podstawy rehabilitacji osób starszych

Perspektywy zatrudnienia

 • poradnie
 • opiekun osoby starszych
 • opiekun osoby starszej przewlekle chorej albo niepełnosprawnej
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • organizacje rekreacyjne i turystyczne, ukierunkowane na osoby starsze

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie