Rekrutacja trwa

Pedagogika turystyki i rekreacji

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Pedagogika turystyki i rekreacji
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność Pedagogika turystyki i rekreacji pogłębia wiedzę potrzebną do wspomagania rozwoju jednostki w budowaniu odporności na czynniki ryzyka. Wpływa ona na kompetencje społeczne, umiejętności społeczne oraz poczucie autonomii, umożliwia budowanie adekwatnej samooceny wychowanka oraz zmianę wewnętrznego systemu wartości. Pozwala jednocześnie zachować zasady współcześnie rozumianej profilaktyki, gdzie oprócz wspierania odporności jednostkowej, oddala się zmienne sprzyjające niepożądanym postawom. Celem studiów na tej specjalności jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności oddziaływania człowieka na otoczenie.
Pedagogika turystyki i rekreacji

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
 • optymalizacja zachowań wypoczynkowych w czasie wolnym jednostki lub grupy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań dzieci i młodzieży oraz osób starszych
 • podstawy diagnozowania sprawności fizycznej i aktywności ruchowej
 • bezpieczeństwo i ryzyko w turystyce

Perspektywy zatrudnienia

 • specjalista ds. organizacji i obsługi ruchu turystycznego
 • animator czasu wolnego
 • warsztaty terenowe
 • pracownik biura podróży
 • specjalista ds. promocji turystyki
 • pracownik informacji turystycznej
 • trener personalny
 • pilotaż wycieczek

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie