Pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka

STUDIA II STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaII
 • Specjalność Pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
Specjalność pedagogika zdrowia oraz psychodietetyka koncentruje się w dziedzinie opieki zdrowotnej. Specjalność ta porusza zakres tematyczny w której zawodowi wychowawcy i pedagodzy zajmują się kwestią zdrowia, racjonalnego zarządzania życiem i możliwościami poprawy stanu psychicznego. Łączą pracę pedagogiczną, społeczną, medyczną i doradczą na potrzeby różnych grup docelowych klientów. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności, które pozwalają na inspirowanie, a także informowanie, promowanie i doradzanie o możliwościach zachowań rekreacyjnych w czasie wolnym, którym towarzyszą pozytywne skutki zdrowotne.
Pedagogika zdrowia z psychodietetyką

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • dietetyka i żywienie człowieka
 • zaburzenia odżywiania
 • zdrowie publiczne
 • psychologiczne podstawy zdrowia człowieka
 • pedagogika lecznicza

Perspektywy zatrudnienia

 • opiekun w placówkach szpitalnych
 • edukator zdrowia w pomocy społecznej
 • specjalista w obszarze edukacji profilaktycznej i terapeutycznej związanej z różnego rodzaju zaburzeniami w odżywianiu
 • dietetyk, trener

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie