Rekrutacja trwa

Edukacja medialna i technologie informatyczne

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Edukacja medialna i technologie informatyczne
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Edukacja medialna jest nie tyle wiedzą o mediach, co sztuką mądrego, świadomego oraz aktywnego korzystania z przekazu medialnego. Nowe i coraz bardziej zaawansowane techniki przekazywania informacji wkraczają w praktycznie każdą dziedzinę ludzkiego życia w tym w edukację. Specjalność pozwoli studentom poznać stosowane w mediach mechanizmy tworzenia i selekcji informacji, skutecznie i bezpiecznie korzystać z mediów tzn. krytycznie ocenić odbieraną treść, w tym reklamy i inne przekazy, ale także twórczo używać środków przekazu w codziennym życiu. W ramach zajęć studenci zdobędą praktyczna wiedzę z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi , aby rozwiązywać problemy z codziennego życia oraz aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.
Edukacja medialna i technologie informatyczne

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Psychologiczne aspekty mediów,
 • Pedagogika mediów
 • Media interaktywne i sieciowe,
 • Etyczne aspekty mediów,
 • Autoprezentacja i kształtowanie wizerunku w sieci
 • Popularyzacja nauki i promocja edukacji

Perspektywy zatrudnienia

 • w różnych obszarach działań naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych, związanych z mediami, mass mediami, multimediami i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 • w ośrodkach twórczych i instytucjach medialnych, takich jak: wydawnictwa multimedialne, agencje reklamowe, producenci mediów, animatorzy kampanii społecznych itp.,
 • w ośrodkach ekspozycyjno-szkoleniowych, ośrodkach kultury lub świetlicach osiedlowych,
 • w placówkach oświatowych,
 • w jednostkach gospodarczych, państwowych i społecznych, w firmach i spółkach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są rzecznicy prasowi i specjaliści ds. kontaktów z mediami.

Kandydaci, którzy nie posiadają  uprawnień  do pracy  w placówkach oświatowych   muszą je uzupełnić ( istnieje możliwość  nabycia takich uprawnień  w czasie studiów na preferencyjnych warunkach).

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie