Rekrutacja trwa

Grywalizacja w edukacji

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Grywalizacja w edukacji
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Obecny system edukacyjny charakteryzuje się poszukiwaniem optymalnych rozwiązań w pracy z dzieckiem, które umożliwiają całkowite wykorzystanie jego potencjału. Jedną z metod, która stwarza wiele sytuacji edukacyjnych sprzyjających działaniu, podejmowaniu zadań, inspirowaniu, stawianiu wyzwań, jest grywalizacja. Grywalizacja jest świadomym i celowym zastosowaniem różnych narzędzi, mechanizmów i technik, które spowodują zwiększenie zaangażowania, motywacji, lojalności oraz zmodyfikują pewne nawyki. Metoda grywalizacji łączy w sobie elementy nauczania, szkolenia, komunikacji, informacji i rozrywki, a jej narzędzia służą do poszerzania wiedzy i rozwijania kompetencji. Z powodzeniem, może być stosowana na każdym poziomie szkolnym. Na studiach na tej specjalności student nauczy się możliwości wykorzystania grywalizacji jako innowacyjnej metody nauczania w edukacji szkolnej. Zostanie wyposażony w umiejętności praktyczne przydatne w zdobywaniu wiedzy oraz przełożenia mechanizmów z gier komputerowych, na rzeczywistość szkolną.
Grywalizacja w edukacji

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • założenia grywalizacji w procesie edukacyjnym;
 • wykorzystanie nowych technologii w edukacji;
 • obsługa narzędzi do samodzielnego tworzenia materiałów dydaktycznych;
 • zastosowanie gier planszowych na lekcjach;
 • zasady i sposoby opracowania własnej gry.

Perspektywy zatrudnienia

 • placówki edukacyjne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • domy kultury
 • placówki prowadzące różne formy nauczania i szkolenia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie