fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Kryminologia i resocjalizacja

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Kryminologia i resocjalizacja
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność kryminologia i resocjalizacja realizowana jest na profilu praktycznym i umożliwia zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej, praktycznej ora umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie rozpoznawania zjawisk przestępczych i ich uwarunkowań oraz prowadzenia systemowych oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych i prewencji kryminalnej. Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Interdyscyplinarna wiedza zdobyta w czasie studiów zapewnia absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach mundurowych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Wprowadzenie do kryminologii
 • Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Elementy psychopatologii
 • Polityka społeczna i system penitencjarny w Polsce
 • Metodyka pracy w placówce resocjalizacyjnej
 • Prawne podstawy resocjalizacji wolnościowej i zakładowej
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Psychologia sadowa i penitencjarna
 • Podstawy prawa karnego i rodzinnego
 • Patologie życia społecznego

Perspektywy zatrudnienia

 • w systemie penitencjarnym
 • w służbach mundurowych
 • w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznym
 • w samorządach jako pracownik powołany do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii
 • w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości
 • po uzupełnieniu przygotowania pedagogicznego w placówkach resocjalizacyjnych systemu oświaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW