Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Kierunek studiów PedagogikaI
 • Specjalność Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną koncentruje się na pedagogice, terapii pedagogicznej oraz terapeutyce w procesie edukacji. Specjalność koncentruje się również na diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń, które blokują lub ograniczają rozwój psychosomatyczny dziecka, w tym specyficznych zaburzeń uczenia się i zachowania lub ich ryzyka. Studia na tej specjalności mają na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pedagogów posiadających kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej. Rozwija umiejętności niezbędne w wykonywania zawodu pedagoga szkolnego w szkołach publicznych i niepublicznych na wszystkich stopniach edukacji a także prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
 • metody projektowania działań pedagogicznych i edukacyjnych
 • konstruowanie programów naprawczych
 • techniki psychoterapeutyczne

Perspektywy zatrudnienia

 • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym
 • pedagog szkolny
 • ośrodki adopcyjne
 • placówki opiekuńczo-wychowawczych (dom dziecka, świetlica szkolna)
 • poradnie psychologiczno-pedagogicznych
 • ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne
 • centra pomocy rodzinie

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN