Studia MBA, DBA

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 17 Marca 2024 LIMIT MIEJSC!

Studia podyplomowe MBA


Studia MBA na Collegium Humanum to studia podyplomowe z zakresu zarządzania, które przygotowują do pełnienia ról kierowniczych i menedżerskich w biznesie. Akronim MBA oznacza Master of Business Administration.

Nasz program studiów MBA skupia się na różnorodnych aspektach zarządzania, takich jak finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, przywództwo i coaching, strategie biznesowe, zarządzanie bezpieczeństwem i innych. Na studiach MBA studenci uczą się podejmować decyzje biznesowe, rozwiązywać problemy i analizować dane w celu poprawy efektywności i wydajności organizacji.


Studia MBA są przeznaczone dla osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności kierownicze i zwiększyć swoje szanse na awans w karierze biznesowej, menedżerów pracujących, kadry menedżerskiej, pracowników biznesowych, pracodawców. Programy MBA są szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących w biznesie lub mających doświadczenie zawodowe, które chcą podczas studiów podyplomowych, zdobyć korzystając z najlepszych programów edukacyjnych zaawansowane umiejętności zarządzania. Nasi wykładowcy to praktycy biznesu z wieloletnim doświadczeniem.


Studia MBA są dostępne formie IOS (indywidualna organizacja studiów), co umożliwia osobom pracującym kontynuowanie pracy zawodowej i jednoczesne zdobywanie wykształcenia w określonej specjalizacji.

MBA dla Ciebie

 

Absolwenci studiów MBA zdobywają różnorodne kompetencje, które są przydatne w wielu obszarach biznesowych jak np. umiejętności kierownicze (studenci MBA uczą się efektywnego zarządzania zespołem oraz podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Zdobywają również umiejętności przywódcze, takie jak motywowanie pracowników i inspirowanie do osiągania celów organizacyjnych, a także zdobywają umiejętności prowadzenia negocjacji). Umiejętności analityczne (absolwenci posiadają umiejętności analizy danych i rozwiązywania problemów, co jest niezbędne w dzisiejszej biznesowej rzeczywistości. Uczą się również technik analizy finansowej i strategicznej, które pomagają w podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych). Umiejętności komunikacyjne (studenci uczą się efektywnego komunikowania się zarówno wewnętrznie w organizacji, jak i na zewnątrz z klientami i partnerami biznesowymi. Są w stanie prezentować swoje pomysły i wyniki analiz w sposób przekonujący oraz skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty). Umiejętności przedsiębiorcze (studenci MBA zdobywają umiejętności, które pozwalają na tworzenie nowych biznesów i rozwijanie istniejących. Uczą się analizować rynek, opracowywać plany biznesowe oraz podejmować decyzje dotyczące finansowania i inwestycji).

Absolwenci studiów MBA mogą wykorzystać swoje umiejętności w wielu obszarach biznesowych, takich jak finanse, marketing, konsulting, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie projektami. Główne branże, które wykazują zapotrzebowanie na naszych absolwentów to przemysł, handel, bankowość, ubezpieczenia, media, zdrowie, a nawet sektor publiczny.