Rekrutacja trwa

Filia w Lublinie

Psychologia dla licencjatów i magistrów Lublin

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA

Potwierdzania efektów uczenia się z doświadczenia zawodowego

Studia Jednolite Magisterskie

  • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
  • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
  • Specjalność DO WYBORU Z LISTY SPECJALNOŚCI
  • Tryb studiów NIESTACJONARNE

Niestacjonarne studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia z możliwością Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) dla kandydatów posiadających ukończone studia wyższe i tytuł zawodowy magistra lub licencjata z innych kierunków studiów, a także z możliwością potwierdzania efektów uczenia się z doświadczenia zawodowego w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii.

 

W trakcie studiów realizowany jest pełny program kształcenia studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia. 
Na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Collegium Humanum student realizuje studia w Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i przeniesienia części osiągnięć z poprzednich studiów (przedmioty kształcenia ogólnego, fakultatywne, lektoraty, proseminarium itp.) a także w związku z doświadczeniem zawodowym w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii może ubiegać się o potwierdzenie afektów uczenia się z programu studiów.


Dzięki uznaniu i zaliczeniu wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich Psychologia, można zdobyć pełne wykształcenie psychologiczne, w czasie znacząco krótszym niż 5 lat, umożliwiające dostęp do zawodu psychologa.
Nasi studenci psychologii zwiększają swoje umiejętności, poziom wiedzy z zakresu zagadnień psychologicznych, zdobywają możliwości rozwoju, co skutkuje zwiększeniem atrakcyjności Absolwentów na aktualnym rynku pracy oraz umożliwia zdobycie specjalizacji i kwalifikacji w obszarze psychologii i psychoterapii.

Konieczne jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub magisterium) wraz z suplementem do dyplomu.

 

W przypadku nieposiadania suplementu do dyplomu należy dołączyć kartę przebiegu studiów wydaną przez uczelnię, w której uzyskano tytuł zawodowy. 

 

W przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów uczenia się, także innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub inne kwalifikacje w obszarze psychologii, terapii i psychoterapii.

 

Każda specjalność dostępna na kierunku studiów Psychologia jest możliwa do realizacji i jest wybierana przez studenta w czasie realizacji programu studiów.

opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

735


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE

ul. Gęsia 5, 20-719 Lublin
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

tel.: +48 22 487 53 59

Biuletyn Informacji publicznej

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.