Rekrutacja trwa

Filia w Lublinie

Psychologia reklamy i mediów Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia reklamy i mediów Lublin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Studiując psychologię reklamy, mediów i komunikacji społecznej nabywasz praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem kampanii marketingowych, prowadzeniem badań marketingowych, pozycjonowaniem marki, tworzeniem i testowaniem przekazów reklamowych z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy psychologicznej i potencjału nowych mediów. Studia oferują wiedzę o funkcjonowaniu współczesnych mediów i prawie medialnym w różnych krajach i przekazują umiejętność korzystania z technik perswazji. Specjalność dostarcza wiedzy o zasadach komunikacji społecznej i rozwija własne talenty medialne (telewizja, radio, prasa, social media, Internet). W czasie studiów nauczysz się wystąpień publicznych i ich organizacji. Zajęcia prowadzone są przez praktyków związanych z agencjami marketingowymi i reklamowymi, mediami oraz przez specjalistów badań marketingowych.
Psychologia reklamy i mediów

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

Mediów

Psychologii zachowań człowieka

Psychologii i komunikacji interpersonalnej

Psychologii wpływu

Doradztwo psychologiczne w mediach

Dziennikarstwo i produkcja programów medialnych

Marketingu

Reklama i kreowanie wizerunku

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Trening interpersonalny
 • Komunikacja interpersonalna
 • Media masowe
 • Social media
 • Krytyka literacka
 • Media w kulturze i edukacji
 • Warsztaty prasowe, radiowe i telewizyjne
 • Współczesny rynek medialny
 • Public Relations
 • Metodologia badań rynkowych i medialnych
 • Metody komunikacji internetowej
 • Opinia społeczna i publicity
 • Prawo prasowe
 • Psychologia Internetu
 • Psychologia reklamy
 • Psychologia wpływu, perswazji i propagandy
 • Psychologia polityki
 • Psychologia sprzedaży
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • Media
 • Placówki edukacyjne
 • Fundacje i stowarzyszenia
 • Poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • Poradnie prywatne
 • Służby socjalne, wojsko
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Działy relacje medialnych
 • Instytucje państwowe i firmy
 • Działy HR
 • Doradztwo psychologiczne w mediach
 • Dziennikarstwo i produkcja programów medialnych

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE