Rekrutacja trwa

Filia w Lublinie

Psychologia zdrowia Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychologia zdrowia Lublin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Studia o specjalności psychologia zdrowia dotyczą wpływu zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia człowieka, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstały na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Specjalność zajmuje się zdrowiem psychicznym w ujęciu klinicznym. Obejmuje zagadnienia diagnozy psychologicznej i terapii zaburzeń oraz wzmacniania zasobów zdrowia. Studenci dowiadują się, jak profesjonalnie wspierać człowieka w jego rozwoju, planować postępowanie diagnostyczne i prowadzić terapię. Zapoznają się z zagadnieniami z zakresu psychopatologii oraz neuropsychologii. Zgłębiają tematykę relacji psychosomatycznych i somatopsychicznych. Analizują różne podejścia i techniki psychoterapeutyczne.
Psychologia zdrowia

ABSOLWENCI BĘDĄ POSIADAĆ NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ
I PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

neuropsychologii dzieci i młodzieży

psychologii klinicznej

psychoterapii

psychotraumatologii

zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych;

terapii neuropsychologicznej.

psychologii i komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia
 • Psychologia choroby, śmierci i żałoby
 • Psychologia stresu
 • Psychologia uzależnień
 • Psychoonkologia
 • Psychotraumatologia
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne, poradnie kliniki i gabinety psychoterapii
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne
 • poradnie prywatne
 • służby socjalne, wojsko
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • media, fundacje
 • kliniki rehabilitacji

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE