Rekrutacja trwa

Filia w Lublinie

Psychoterapia Lublin

JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów Psychologia
 • Specjalność Psychoterapia Lublin
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)
Specjalność Psychoterapia przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu zmieniania się i udoskonalania życia, a także osiągania wyznaczonych celów. Przygotowuje do poznania różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmuje różne koncepcje teoretyczne i kliniczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta. Absolwent tej specjalności posiada umiejętności odnoszące się do procesów związanych z procesami poznawczymi, emocjami i motywacją.
Nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów pozwala podjąć pracę zarówno jako indywidualny terapeuta, jak i również ośrodkach pomocy psychologicznej, wsparcia w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego i innych. Po ukończeniu studiów możliwe jest dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych.
Psychoterapia

Nowoczesny, dostosowany do potrzeb rynku pracy program studiów pozwala podjąć pracę zarówno jako indywidualny terapeuta, jak i również ośrodkach pomocy psychologicznej, wsparcia w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego i innych. Po ukończeniu studiów możliwe jest dalsze kształcenie w zakresie psychoterapii na studiach podyplomowych.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Wprowadzenie do psychoterapii
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia rozwoju i osobowości
 • Patologie społeczne
 • Nurty psychoterapii
 • Predyspozycje i umiejętności psychoterapeuty indywidualneg
 • Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego
 • Trening interpersonalny
 • Poradnictwo i psychoterapia małżeńska i rodzinna
 • Społeczne, kulturowe i cywilizacyjne zagrożenia zdrowia psychicznego w cyklu życia
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Rozmowa kliniczna
 • Diagnoza dzieci i dorosłych z zaburzeniami odżywiania
 • Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej

Perspektywy zatrudnienia

 • Psychoterapeuta
 • Placówki resocjalizacyjne
 • Poradnie
 • Specjalista HR
 • Koordynator procesów rozwojowych
 • Specjalista zajmujący się szkoleniami
 • Specjalista w zakresie potrzeb konsumentów
 • Poradnie specjalistyczne

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE