Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Filia w Poznaniu

Filia Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Poznaniu, od momentu powołania jej w 2020 roku, bardzo szybko wpisała się w krajobraz edukacyjny regionu, stając się jego integralną częścią. Prowadzone w Poznaniu kierunki studiów – tj. Psychologia oraz Zarządzanie korespondują w swoim praktycznym ujęciu nie tylko z duchem poznańskiego pragmatyzmu, ale też z głównymi celami rozwojowymi Wielkopolski, przyjętymi przez Zarząd Województwa w strategii rozwoju do roku 2030. Do celów tych należą do nich między innymi: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, wzrost aktywności zawodowej i utrzymanie wysokiej jakości zatrudnienia, wzrost i poprawa wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom, rozwój kapitału społecznego i kulturowego regionu, rozwój zdolności zarządczych i świadczenia usług.

 

Program prowadzonych przez nas studiów odpowiada dalekosiężnie na potrzeby rozwojowe regionu. Kształcimy bowiem przyszłych psychologów, diagnostów, psychoterapeutów, doradców psychospołecznych, doradców personalnych i zawodowych, profesjonalnych coachów, interwentów, trenerów psychospołecznych, managerów, dyplomatów, negocjatorów, mediatorów, HR business partnerów, PR managerów, marketing managerów, analityków danych, przedsiębiorców – i, co kluczowe, ludzi świadomych swoich kompetencji i dążących nieustannie do doskonałości.

Drzemie w nas silnie ideał pracy organicznej, tak mocno zakorzeniony w historii i kulturze Wielkopolski. Moglibyśmy przyjąć za motto słowa wielkiego przedwojennego prezydenta Poznania, Cyryla Ratajskiego, który otwierając w 1929 r. słynną PeWuKę (Powszechną Wystawę Krajową), ukazującą dorobek dziesięciolecia II RP, stwierdził, iż na przekór temu, co rodzi zwątpienie i hamuje rozwój, należy pokazać światu swoje siły twórcze, a także „zdolność do największych wysiłków, jego (społeczeństwa) zmysł organizacyjny coraz doskonalszy i płodność ducha niezwykłą”.

Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW