Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia: dr Hubert Paluch, MBA, MSc

Koordynator ds. Praktyk Studenckich:   dr Marta Majorczyk

Pełnomocnik ds. Interesariuszy Zewnętrznych: Piotr Dwornicki

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • dr Filip Szymczak – przewodniczący
  • dr Tomasz Kozłowski – z-ca przewodniczącego
  • dr Małgorzata Tyszkowska – członek
  • Piotr Dwornicki – przedstawiciel pracodawców
  • Dariusz Miedziaszczyk – przedstawiciel studentów
  • Milena Jasiurkowska – przedstawiciel Biura BOS