Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Psychologia zdrowia

Studia Jednolite Magisterskie

Akredytacja PKA

Polska Komisja Akredytacyjna
 • Rodzaj studiów JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • Kierunek studiów PSYCHOLOGIA
 • Specjalność PSYCHOLOGIA ZDROWIA
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 5 LAT (10 SEMESTRÓW)

Specjalność Psychologia zwierząt zajmuje się badaniem reakcji behawioralnych i instynktowych zachowań zwierząt, ich źródeł i mechanizmów. Program specjalności kierunku porusza zakres rozpoznawania i różnicowania prawidłowych i patologicznych zachowań zwierząt również domowych. Absolwent zdobywa umiejętności analizy rynku behawioralnego, dostosowania do rynku swoich działań oraz wywierania wpływu na zmianę postaw właścicieli zwierząt towarzyszących. Studia mają na celu przygotowanie specjalistów, mogących znaleźć zatrudnienie w różnych instytucjach zajmujących się zwierzętami.

Psychologia zdrowia

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

neuropsychologii dzieci i młodzieży

psychologii klinicznej

psychoterapii

psychotraumatologii

zaburzeń w obrębie układu nerwowego (ADHD, autyzm, zespół Aspergera, FASD i inne);

diagnozy neuropsychologicznej dzieci i osób dorosłych

terapii neuropsychologicznej

psychologii i komunikacji interpersonalnej

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Organizacja i prowadzenie grup wsparcia
 • Psychologia choroby, śmierci i żałoby
 • Psychologia stresu
  sychologia uzależnień
 • Psychoonkologia
 • Psychotraumatologia
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Psychologia kliniczna dorosłych
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Psychoterapia
 • Psychofarmakologia
 • Psychosomatyka
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Zaburzenia zachowania i osobowości
 • Lęk i zaburzenia nerwicowe
 • Uzależnienia od środków psychoaktywnych
 • Psychologiczna diagnoza kliniczna
 • Psychozy – schizofrenia i choroba afektywna
 • Psychologia pediatryczna
 • Zaburzenia odżywiania
 • Psychotraumatologia i psychopatologia
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Seksualność człowieka w cyklu życia
 • Psychologia sądowo-penitencjarna
 • Psychologia osób niepełnosprawnych
 • Trening interpersonalny
 • Seminarium dyplomowe

Perspektywy zatrudnienia

 • publiczna i niepubliczna ochrona zdrowia (szpitale, przychodnie etc.)
 • placówki edukacyjne
 • prywatne, poradnie kliniki i gabinety psychoterapii
 • fundacje i stowarzyszenia
 • poradnie pedagogiczno-psychologiczne
 • placówki dla osób nietypowo rozwijających się
 • domy opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne
 • poradnie prywatne
 • służby socjalne, wojsko

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

550


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie
Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW