Filia w Poznaniu

Studia Podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe Poznań

Studia podyplomowe umożliwiają posiadaczom wyższego wykształcenia (absolwentów studiów I lub II stopnia) nabycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz podniesienie kwalifikacji przy zróżnicowanych potrzebach rozwojowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zwiększy Twoją atrakcyjność na rynku pracy, umożliwi przekwalifikowanie się lub wspięcie po szczeblach struktury organizacyjnej firmy danej branży, lub placówkach oświatowych. Jeśli interesują Cię studia podyplomowe na najwyższym poziomie, chcesz rozwijać się i osiągnąć sukces zawodowy, sprawdź naszą ofertę.

Bogata oferta nowoczesnych kierunków dla kandydatów chcących studiować na Collegium Humanum pozwala na optymalny wybór ścieżki edukacyjnej, pozwala zdobyć kompetencje i odpowiednie przygotowanie specjalistów poprzez poszerzenie uprawnień i wiedzy do aktualnych wymagań na rynku pracy. Studia podyplomowe na Collegium Humanum to doświadczona kadra dydaktyczna oraz innowacyjne, przystępne i atrakcyjne dla Słuchaczy programy o praktycznym profilu oraz skuteczne i efektywne metody prowadzenia zajęć. Na naszych studiach podyplomowych nabędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania swoich ambicji zawodowych i prywatnych, których rozwijanie otwiera nowe możliwości. Edukacja na naszych kierunkach sprawi, że każdy absolwent studiów podyplomowych w Poznaniu osiągnie satysfakcję i prestiż zawodowy.

 

Nabycie praktycznych umiejętności na studiach podyplomowych w Poznaniu

Głównym celem studiów podyplomowych jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości czy administracji publicznej, przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych, przekazanie wiedzy o sektorze publicznym oraz zapoznanie uczestników z doświadczeniami osób na danym stanowisku. Na naszej uczelni nabędziesz wiedzę i umiejętności, które bez problemu pozwolą Ci spełniać się w placówkach oświatowych, w edukacji przedszkolnej lub jako asystent osoby niepełnosprawnej. Naszą misją jest przygotowanie specjalistów do m.in. pracy w instytucjach oświaty, ale także do pracy w wielu pożądanych przez rynek zawodach. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci na np. prowadzenie doradztwa zawodowego.

Oferujemy kierunki pedagogiczne takie jak m.in. przygotowanie nauczycieli i wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą, ale także osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera oraz osób wymagających terapeutycznych metod leczenia. Nasza oferta obejmuje także przygotowanie uczestników w zakresie terapii zaburzeń mowy.

 

Studia MBA Poznań Master of Business Administration

Zachęcamy do skorzystania z oferty studiów MBA w Poznaniu. Studia Executive MBA dla osób zaawansowanych zawodowo w biznes to szansa na rozwój i rozszerzenie swoich kompetencji, a uzyskane uprawnienia mogą stać się przepustką do nowych możliwości zawodowych na stanowiskach kierowniczych. Wprowadziliśmy na naszej uczelni innowacyjnych programów MBA w języku polskim i języku angielskim, cenne doświadczenie praktyków oraz i eksperci prowadzący zajęcia to gwarancja Twojego sukcesu.

Podczas zajęć na studiach MBA nabędziesz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz do jeszcze lepszego zarządzania zasobami ludzkimi. Zachęcamy do rekrutacji na studia MBA w Poznaniu. Czekamy na Ciebie!

 

Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.