Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Doradztwo zawodowe i coaching

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)

Doradztwo zawodowe i coaching to innowacyjna specjalność na studiach I stopnia z zakresu zarządzania, wyposażająca przyszłych absolwentów w jedne z najbardziej pożądanych na rynku pracy kompetencji. Należy do nich nie tylko sprawne zarządzanie projektami, kadrami czy procedurami, ale również umiejętność zarządzania samym sobą, w tym własnymi talentami, słabościami, czasem, niepewnością czy karierą zawodową. O wartości coachingu nie stanowi jego popularność, lecz realny wpływ, jaki wywiera na osoby, które z niego czerpią. Według raportu „Building a coaching culture with millennial leaders” (2017), coaching – obok inteligencji emocjonalnej oraz inspirowania innych – należy do trzech najważniejszych kompetencji współczesnego lidera. O słuszności tego ujęcia świadczy fakt, że każda z firm znajdujących się na liście 500 Magazynu Fortune korzysta z coachingu.

Partner merytoryczny Antal Poland

Wbrew obiegowym opiniom coaching nie jest wytworem XXI wieku. W pełni udokumentowana obecność coachingu jako metody rozwoju organizacji i pracowników pochodzi już z lat 50. XX wieku. (prace Roberta Katza czy Mylesa Mace’a) Z biegiem czasu coaching przenikał do coraz większej liczby obszarów, zaznaczając silnie swoją obecność również na kontynencie europejskim (John Whitmore, Graham Alexander).

 

 Absolwent tej specjalności wraz z ukończeniem studiów otrzyma aż 3 udokumentowane profesje: menedżerską, doradczo-zawodową (consultingową) oraz coachingową. Będzie gotów do pełnienia szerokiego spektrum ról zawodowych, od stanowisk administracyjnych przez te związane z obszarem human resources, a na usługach rozwojowych i szkoleniowych kończąc.

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Evidence-based coaching. Coaching oparty na danych naukowych

Metodyka pracy coacha

Panorama narzędzi rozwojowych

Coaching kariery

Warsztat doradcy zawodowego

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Coach profesjonalny
 • Doradca zawodowy – konsultant kariery
 • Doradca personalny
 • Specjalista ds. rozwoju pracowników
 • Trener rozwoju osobistego
 • Szkoleniowiec – edukator
 • Menedżer zespołu
 • Koordynator procesów rozwojowych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 6 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie
Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.