Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 3 lata (6 semestrów)
Specjalność HR i Talent Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi) przygotowuje do bycia liderem w organizacji i skutecznej realizacji procesów: pozyskiwania pracowników, motywowania ich do pracy, zarządzania kapitałem ludzkim w firmach oraz odkrywania i rozwijania ich talentów. Studenci Zarządzania zasobami ludzkimi uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności do zarządzania zintegrowanym zespołem pracowników ukierunkowanym na rozwój osobisty i sukces przedsiębiorstwa.

HR – inaczej zasoby ludzkie, termin odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu organizacji, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem oraz zwalnianiem pracowników.

Talent Management – to stosunkowo nowa strategia biznesowa, której fundamentalnym założeniem jest dbanie nie tylko o zysk firmy, ale również o zapewnienie odpowiednich warunków do pracy, pozwalających dobrze wykorzystać zapał i kreatywność pracowników.

Partner merytoryczny

Program kształcenia kładzie szczególny nacisk na zapoznanie studentów z prawnymi uwarunkowaniami rynku pracy; zrozumienie modelu polityki personalnej; zapoznanie z metodami i technikami do zarządzania zasobami ludzkimi; budowanie motywacji pracowników oraz dzielenie roli i zadań poszczególnych działów; projektowanie, wdrażanie i realizowanie strategii polityki zarządzania personelem.


Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania pracownikami w strukturach różnego rodzaju przedsiębiorstw. Absolwent będzie posiadał narzędzia niezbędne do prowadzenia szeroko pojętej polityki personalnej w firmach, organizowaniu kadr, rekrutowania kandydatów na stanowiska, ich rozwoju, planowaniu personalnej strategii pracy, zapewnianiu optymalnego szkolenia i innych aspektach, skupiających się na osiągnięcie sukcesu firmy.

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

Zarządzanie talentami w firmie

Kompetencje menedżera

System motywacji w organizacji

Zarządzanie zespołem w przedsiębiorstwem międzynarodowym

Zarządzanie stresem zawodowym

Komunikacja interpersonalna

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Tworzenia efektywnych systemów oceniania i motywowania pracowników

Procesów rekrutacji (w tym assessment centre) i zatrudniania pracowników

Rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i tworzenia szkoleń pracowniczych

Odkrywania talentów pracowników i projektowania ich kariery

Negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Bycia liderem w organizacji

Perspektywy zatrudnienia

 • W działach HR w przedsiębiorstwie
 • W agencjach doradztwa personalnego
 • Menedżer ds. personalnych
 • Doradca zawodowy
 • Specjalista ds. rekrutacji pracowników
 • Specjalista ds. szkoleń
 • Menedżer ds. zarządzania zespołem, lider, coach
 • Menadżer firmy headhunterskiej

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie
Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.