Rekrutacja trwa

Filia w Poznaniu

Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Zarządzanie
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Czas trwania 2 lata (4 semestry)
Specjalność Dyplomacja, negocjacje i komunikacja w biznesie międzynarodowym dedykowana jest osobom, którzy chcieliby występować publicznie zgodnie z przyjętymi normami w działalności dyplomatycznej, kreować odpowiedni wizerunek w kontaktach dyplomatycznych oraz organizować wizyty zagraniczne. Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu historii dyplomacji, reguł protokołu dyplomatycznego, zasad międzynarodowego ruchu osób, prawa dyplomatycznego oraz konsularnego.

Dyplomacja – czynności prowadzone między państwami, w celu zawarcia umów handlowych oraz pozyskania wsparcia dla reprezentowanego kraju.

Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji.

Komunikacja – proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę.

ZAGADNIENIA OMAWIANE PODCZAS STUDIÓW

Biznes międzynarodowy

Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe

Negocjacje w biznesie

Instrumenty konkurowania w przestrzeni wirtualnej

Techniki negocjacji i mediacji

Komunikacja międzykulturowa w organizacji

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • Polskie przedstawicielstwa instytucji za granicą
 • Organizacje międzynarodowe
 • Centralna i samorządowa administracja publiczna
 • Publiczne jednostki zajmujące się promocją Polski
 • Placówki dyplomatyczne
 • Fundacje oraz organizacje pozarządowe
 • Jednostki zajmujące się mediacjami
 • Publiczne i prywatne ośrodki analityczno-badawcz

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

* pakiet premium - płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie
Logo Collegium Humanum

ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW