Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

Instytut Psychologii i Pedagogiki

Misja instytutu

Misją Instytutu Psychologii i Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa i pedagoga w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Kadra dydaktyczna

Psychologia

prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA
dr Pietrzak Henryk, prof. CH-SGM
dr n. med. A. Kacprzyk-Straszak, MBA, Prof. CH-SGM
prof. Hovorun Tamara
dr hab. Leśniak-Moczuk Krystyna
dr Barska Katarzyna
dr Grzesik Artur
dr Kocór Maria
dr Kijowski Maciej
dr Kopeć Ewa
dr Matusiak Renata

dr Magdalena Ruszel-Dołęgowska
dr Ochojska Danuta
dr Oczkowska Żaneta
dr Rzeszutko-Wójcik Ewa
dr Skiba Magdalena
mgr Baran Anna
mgr Bednarczyk Bernadetta
mgr Biernat Ewa
mgr Biernat Marta
mgr Borcz Jerzy
mgr Dębicka Agnieszka
mgr Dębowska-Cieśla Paulina
mgr Dominik Dorota
mgr Drabik-Płonka Kamela
mgr Foryś Magdalena
mgr Homarowicz Agnieszka
mgr Korczyński Tomasz Michał
mgr Mazgaj Oskar
mgr Nawojska Justyna
mgr Orkisz Katarzyna
mgr Roeding Ilona
mgr Samborska Katarzyna
mgr Wild-Urbanek Monika
mgr Ziobrowska Agata

Pedagogika

prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA
dr Pietrzak Henryk, prof. CH-SGM
prof. Wychruszcz Anatolij
dr hab. Leśniak-Moczuk Krystyna
dr Barska Katarzyna
dr Czenczek Anna
dr Kijowski Maciej
dr Kopeć Ewa
dr Matusiak Renata

dr Magdalena Ruszel-Dołęgowska
dr Oczkowska Żaneta
dr Skiba Magdalena
mgr Dębicka Agnieszka
mgr Dominik Dorota
mgr Mazgaj Oskar
mgr Wild-Urbanek Monika
mgr Zielińska Ewa

Kierunki studiów

Magisterskie

Studia jednolite

Psychologia

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

Pedagogika

Magisterskie

Studia II stopnia

Pedagogika

Studia podyplomowe

Psychotraumatologia

Studia podyplomowe

Psychologia kliniczna

Koła naukowe

Koło Naukowe Wolontarium

Koło Naukowe
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uczelniany Klub AZS

Skład zarządu:

  • Izabela Kulaga – Prezes Klubu, tel. 519 898 644
  • Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, tel. 519 899 421
  • Kamil Rączy – Sekretarz
  • Henryk Pietrzak – Członek Zarządu
  • Nizar Hałdys – Członek Zarządu

Dane kontaktowe

dr Małgorzata Dubis, prof. CH-SGM

Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie
Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.