Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Instytut Psychologii i Pedagogiki

Misja instytutu

Misją Instytutu Psychologii i Pedagogiki jest ciągłe i nieprzerwalne dążenie do przekazywania studentom wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki oraz przygotowania ich do odpowiedzialnego wykonywania zawodu psychologa i pedagoga w zgodzie z założeniami etyki zawodu. Stwarzanie optymalnych warunków do uwalniania potencjału intelektualnego i rozwoju kompetencji, aby w jak najlepszy sposób przygotować studentów do wykonania wybranego zawodu. Motywowanie do rozwijania ciekawości poznawczej.

Kadra dydaktyczna

Psychologia

mgr Dębicka Agnieszka
mgr Drabik-Płonka Kamela
mgr Duda-Wójcicka Joanna
mgr Foryś Magdalena
mgr Goluch Marcin
mgr Hofman Wojciech
mgr Jędrych Olga
mgr Krysa Małgorzata
mgr Łokczewska Jagoda
mgr Nadratowska Anna
mgr Osmulska Kinga
mgr Pizoń Agata
dr Bernacka Ewa
dr Brocławik Krzysztof
dr Dubis Małgorzata, prof. CH-SGM
dr Fura Marek
dr Grzesik Artur
dr Kacprzyk-Straszak Agnieszka prof. CH-SGM
dr Ochojska Danuta
dr Opar Anna
dr Pietrzak Henryk
dr Rzeszutko-Wójcik Ewa
dr Skiba Magdalena
prof. Dancak Pavol
prof. Mierzwa Janusz

Pedagogika

mgr Dębicka Agnieszka
mgr Duda-Wójcicka Joanna
mgr Litwin Anna
mgr Wrońska Bożena
dr Dubis Małgorzata, prof. CH-SGM
dr Fura Marek
dr Kijowski Maciej
dr Pezdan-Śliż Iwona
dr Piech Joanna
dr Pietrzak Henryk prof. CH-SGM
prof. Dancak Pavol
prof. Mierzwa Janusz

Kierunki studiów

Magisterskie

Studia jednolite

Psychologia

LICENCJACKIE

Studia I stopnia

Pedagogika

Magisterskie

Studia II stopnia

Pedagogika

Studia podyplomowe

Psychotraumatologia

Studia podyplomowe

Psychologia kliniczna

Koła naukowe

Koło Naukowe Wolontarium

Koło Naukowe
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Uczelniany Klub AZS

Skład zarządu:

  • Izabela Kulaga – Prezes Klubu, tel. 519 898 644
  • Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, tel. 519 899 421
  • Kamil Rączy – Sekretarz
  • Henryk Pietrzak – Członek Zarządu
  • Nizar Hałdys – Członek Zarządu

Dane kontaktowe

Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki

dr Małgorzata Dubis, prof. CH-SGM

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.