Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Komisja ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia:   prof. dr hab. Mieczysław Dudek

Koordynator ds. Praktyk Studenckich: dr Henryk Pietrzak

Pełnomocnik ds. Interesariuszy Zewnętrznych: dr Henryk Pietrzak

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

  • CH dr Henryk Pietrzak – Przewodniczący  Komisji
  • mgr Monika Wild – Urbanek – Zastępca Przewodniczącego  Komisji
  • CH dr hab. Mieczysław Dudek – Członek Komisji 
  • CH dr n. med. Agnieszka Kacprzyk – Straszak – Członek Komisji
  • mgr Krystyna Wróblewska – Przedstawiciel Pracodawców
  • CH dr Artur Grzesik – Sekretarz Komisji
  • Mateusz Straszak – Przedstawiciel Studentów