Partnerzy

[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kreatywne Dzieci

Ul. Dukielska 9U/1, 35-505 Rzeszów
Tel.: 797540609
e-mail: biuro@kreatywnedzieci.com

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Nowej Sarzynie

Ignacego Łukasiewicza 2, 37-310
Nowa Sarzyna
Tel.: 17 241 53 57

OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY Parasol

ul.Szarych Szeregów 5
35-114 Rzeszów
Tel.: 668 116330

OŚRODEK REHABILITACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY W KROŚNIE

ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
Tel.:13 43 258 37
e-mail:orew.krosno@psoni.org.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Zacisze

Jedlinowa 43/44, 95-073 Jedlicze A Tel.: 42 717 91 67

Ośrodek Wczesnej Interwencji

Rzeszów, ul. Emilii Plater 7
Tel.: +48 17 852 05 10

PHU FALCON Andrzej Sokół

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza imienia dr. Henryka Hanasiewicza

35-016 Rzeszów, ul.Unii Lubelskiej 4
Tel.:17 748-26-20,
e-mail:pow-rzeszow@wp.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Radymnie DOM POD LIPAMI

37-550 Radymno, ul. Mickiewicza 30
Tel.:16 621-77-60
e-mail:biuro@dompodlipami.pl

Podkarpackie Centrum Diagnozy i Terapii Dla Dzieci z Fasd Iwona Bochnak

Jana Twardowskiego 29/3, 35-302 Rzeszów

Podkarpackie Centrum Psychiatrii, Psychoterapii i Ekspertyz Sądowych -A.Mierzwińska-Obara

Naruszewicza 15/1, Rzeszów Śródmieście
Tel.: 17 850 80 50

Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 9,
Tel.:(17) 862-23-28, 662 177 551
e-mail:sekretariat@pzn.rzeszow.pl

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Małopolskim

39-120
Miejscowość
Sędziszów Małopolsk
Kościuszki 20
Tel.: 17 221 65 34

Poradnia – Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnobrzegu

ul. Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg
Tel.: (15) 847 94 10
e-mail: poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl

Poradnia Psychologiczna & Ośrodek Psychoterapii

ul. Połonińska 25 35-082 Rzeszów
Tel.: 501340555

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W STALOWEJ WOLI

ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola
Tel.:883 723 640
e-mail:ppp@stalowowolski.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

ul. Rejtana 3,
35-326 Rzeszów
Tel.: 17 748 38 00
e-mail:biuro@ppp2.rzeszow.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie

Sienkiewicza 2
36-200 Brzozów
Tel.: 13 43 410 53
e-mail: poradniapp.brzozow@gmail.com

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

ul. Dworska 14a
38-430 Miejsce Piastowe, Polska
Tel.: +48134353996

Poradnia Psychologoczno- Pedagogiczna w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 77
23-300 Janów Lubelski
Tel.:15 8724 041
e-mail:pppjanow@wp.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Tel.: (14) 680 31 21
e-mail: sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
Tel.: (14) 680 31 21
e-mail:sekretariat@pcprpowiatdebicki.pl

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.