Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Szukaj
Close this search box.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W obliczu pojawiających się trudności egzystencjalnych, kryzysu wartości coraz większego znaczenia nabiera dziś praca opiekuńczo-wychowawcza i interwencja kryzysowe szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Trudne sytuacje życiowe doświadczane przez dzieci i młodzież wywołują u nich silny stres i napięcie. Zetknięcie się ze zdarzeniem krytycznym może wywołać kryzys psychologiczny czyli przejściowy stan zaburzeń równowagi psychicznej powiązany z sensem życia, systemem wartości, obrazem własnej osoby. Dzieci i młodzież częściej niż dorośli, nie potrafią sobie z tymi trudnościami sami radzić. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pomoc dzieciom i młodzieży znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży

Student w czasie zajęć zdobędzie wiedzę  dotyczącą zachowania się i wychowania dzieci i młodzieży, podstawowych założeń i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz pracy z osobą w kryzysie. Zdobyta wiedza pozwoli na  współpracę z psychologiem oraz zespołem interdyscyplinarnym oraz umożliwi  samodzielne konstruowanie programów interwencyjnych i wychowawczych, projektowanie i realizowanie programów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, podejmowanie działań wspierających i wspomagających funkcjonowanie dzieci i młodzieży w kryzysie.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • współpraca z innymi specjalistami w celu jak najpełniejszego wspierania procesu kształcenia, opieki, wychowania, rozwoju
 • sytuacje kryzysowe na terenie szkoły oraz sposoby przeciwdziałania nieprzewidzianym i dramatycznym zdarzeniom
 • diagnozowanie problemów i sposoby realizacji w zespole podstawowych celów interwencji wobec osoby w kryzysie
 • projektowanie oddziaływań wychowawczych i interwencyjnych dla dzieci i młodzieży

Perspektywy zatrudnienia

 • kurator społeczny i zawodowy
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w placówkach socjalizacyjnych (dom dziecka)
 • wychowawca w pogotowiu opiekuńczym
 • opiekun/wychowawca w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych
 • pedagog w ośrodkach interwencji kryzysowych
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży
 • pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • streetworker

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie