Rekrutacja trwa

Filia w Rzeszowie

Pedagogika społeczna z psychopedagogiką

STUDIA I STOPNIA

 • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
 • Specjalność Pedagogika społeczna z psychopedagogiką
 • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
 • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Specjalność Pedagogika społeczna z psychopedagogiką koncentruje się na obszarze usług łączących pracę pedagogiczną, społeczną i doradczą według potrzeb różnych grup docelowych klientów. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w zakresie działań edukacyjnych, profilaktycznych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w różnego rodzaju instytucjach.
Pedagogika społeczna z psychopedagogiką

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • biopsychiczne podstawy rozwoju
 • elementy wychowania i zachowania człowieka
 • komunikacja społeczna
 • psychologiczne aspekty relacji interpersonalnych i psychospołecznych uwarunkowaniach rozwoju zdolności
 • metody opiekuńczo-wychowawcze
 • techniki pracy grupowej
 • analiza zaburzeń w funkcjonowaniu psychospołecznym

Perspektywy zatrudnienia

 • pedagog w szkołach podstawowych, gimnazjach i w zasadniczych szkołach zawodowych
 • prywatne gabinety i poradnie psychologiczno-terapeutyczne
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • w domach dziecka
 • w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • w centrach pomocy rodzinie
 • w ośrodkach pomocy społecznej

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

370


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie